Nekrolog

Søren Møller-Jensen, Harlev

Den 29. oktober 2016 døde mangeårigt medlem af Dansk Pointer Klub Søren Møller Jensen efter kortere tids sygdom få dage før sin 69 års fødselsdag.

Søren indledte jagten allerede som dreng, hvor han fulgte sin bedstefar. På dette tidspunkt var der mange pointerfolk i området, hvilket nok var årsagen til, at det var pointeren, der blev den foretrukne jagthund.

Søren var ivrig jæger i ordets rette betydning, hvor fuglejagten med stående hund var i fokus, men også andejagten og bukkejagten om foråret havde Sørens store passion. Sørens hunde var først og fremmest til jagt – var der så iblandt en hund, som Søren syntes havde kvaliteterne til at blive vist frem, blev den fremført på prøve. Et sted hvor Søren dog var flittig deltager var ved Djursland Jagthundeklubs arrangementer, hvorfra han har hjemført flere trofæer.

Søren var med i jagten på Borum Østergård og de senere år passede og arrangerede Søren jagterne på Lyngbygård.

Ved første øjekast kunne Søren virke brysk, hvilket på ingen måde var tilfældet. Han var et venligt og hjælpsomt menneske.  Søren stammede fra lokalområdet og havde altid boet her. Herigennem havde han stor berøringsflade til lodsejerne. Søren var en af hovedkræfterne bag afviklingen af en række markprøver i det midtjyske –  Dansk Kennel Klubs forårsvinderprøver og Mesterskabsprøve, forårsprøver i DJ regi, samt Engelsk Setter Klubs hovedprøve et par gange. Søren var en særdeles kompetent terrænleder, hvor alt klappede til mindste detalje.

Søren var anciennitetsmæssigt en af vore ældste engelske markprøvedommere og havde dømt alle de betydende prøver. Endvidere var Søren en periode formand for dommerudvalget.

Tilbage I 70’- 80’erne havde Søren to halvbrødre efter Int.ch. Riff – Tass, der vandt FJD’s internationale vinderklasse i 1982 samt Riff, der var en smuk, velbygget pointer. Riff blev 3. vinder på DKK’s vinderklasse i 1987. Hans force var evnen til at finde og behandle fugl. Blandt senere hunde kan nævnes Igor, DKCH Borums O. Viska, Jo-Kjells Lysa og DKCH Spurvfugldalens Olivia.

Søren lagde i sommer et kuld hvalpe til, hvoraf han selv beholdt en tævehvalp. Søren havde store forventninger til denne hvalp, men skulle desværre ikke opleve dette.

Ære være Søren Møller-Jensens minde

En kreds af hundesportsvenner

Vagn Stubkjær døde den 24. november 2016

Torsdag den 24. november afgik Vagn Stubkjær ved døden. Vagn har været medlem af Dansk Pointer Klub i et halvt århundrede, og har altid haft pointeren som sin foretrukne jagthund. Vagn har ført mange velgående pointere frem på markprøver, det begyndte først i halvfjerdserne, og i slutningen af firserne oprettede Vagn sin egen kennel Kennel Birk-Stars. Tophunden i Vagns kennel blev Birk-Stars Leo, som fik mange flotte placeringer. 3 gange vinder Leo dansk pointer klubs  efterårs vinderklasse. I 1993 bliver Leo 2. vinder på vores hovedprøve og ved den lejlighed fik Vagn tildelt Dansk Pointer Klubs mest eftertragtede trofæ ” Sølvpisken.” Vagn var en meget dygtig og anerkendt markprøvedommer, han havde et skarpt øje for se på hundenes kvaliteter.

Vagn Stubkjær var et udpræget ordensmenneske, han havde og ville altid have, styr på tingene, og tog helt naturlig altid lederskabet til sig. Jeg husker en tur i fjeldet, hvor vi havde været afsted en lang dag, og vi var slidte på vej ned mod bilen, hundene løb rundt på må og få uden styring. Det passede ikke Vagn at vi bare daskede rundt, enten skal hundene kobles op eller også skulle de gå på jagt. Vi hankede op i os selv, nogle hunde blev koblet, og jeg slap min gamle hund Casper, som kort tid efter stod stramt ved en fyrrebusk.  Jens, Vagn og undertegnede gik frem mod den stående hund, jeg gav hunden lov at rejse, og op kom en urkok, som Vagn og jeg skød a tempo på. Kokken måtte i bakken, men hvem af os der havde været heldigt, at skyde sin første urkok, det vidste vi jo ikke. Vi besluttede at Jonna og Vagn skulle tilberede urkokken, og så ville vi måske kunne finde ud af hvem der havde ramt, eller om vi måske begge havde ramt. Sagen var den at Vagn skød med bly og jeg skød med stålhagl. Dagen oprandt hvor Ellinor og jeg blev inviteret til middag i kennel Birk-Stars, menuen var urkok og godt rødvin. Det blev en fantastisk aften for os alle, især for Vagn Stubkjær, vi fandt kun blyhagl i kokken.

Vi der var så heldige at have været i Vagn Stubkjærs inderkreds, har mistet en kær ven og jagtkammerat, men vi har minderne fra træningsture med hundene, og fra vores jagtture i fjeldet, og i de sidste år hvor vi jo har levet højt på netop minderne, hvor hundenes præstationer i fjeldet og på markprøver blev diskuteret, og hvor skydefærdigheder og mangel på samme er blevet vendt.

På vegne af jagt og hundevenner og Dansk Pointer Klub.

Ære være Vagn Stubkjærs minde

Carlo

Niels Peter Olesen in memoriam

Tirsdag den 14. januar 2014 blev dyrlæge Niels Peter Olesen stedt til hvile fra Vor Frue kirke  i Skive, efter at et langt og virksomt liv havde fundet sin afslutning fredag den 10. januar.

NP som han kaldtes i hundesportskredse var født og opvokset på landet.  Fra barnsben var naturen og jagten en integreret del af hans tilværelse.  I  konsekvens heraf var det et krav, at hans hunde skulle være gode brugshunde.

I begyndelsen af sit jægerliv havde NP forskellige jagthunde, men det var først med pointer-  tæven Tinne, der kom gang i markprøvesporten, som han deltog i med stort  engagement fra begyndelsen af 70´erne .

Næsten utallige er de præmier, han har hjemtaget på markprøver både her til lands og i udlandet.  Præmiesamlingen er nok en af de største af sin art i Danmark.  Det er værd at bemærke, at langt de fleste præmier er erhvervet på efterårsprøver,  sidst da han var 77 år og besatte 4. pladsen på klubbens efterårsvinderklasse med Treff.

Han besatte 1.pladsen på DM 2 gange med 2 forskellige hunde –  Assynt Tom og efterkommeren DK JCH Rossi.

For sin gode dressur og føring modtog NP sølvpisken, som er klubbens mest eftertragtede trofæ.

NP var markprøvedommer i 30 år, og han havde et særligt blik for den unge hunds jagtlige  kvaliteter. Han har dømt betydende prøver såvel herhjemme som i det store udland.  Der ud over har han været klubbens kasserer og prøveleder på FJD´s midtjyske forårsprøver.

I midten af 80´erne hjemtog han hanhunden Assynt Tom fra England, hvilket fik stor betydning for avlen med vore danske pointere.

For sit virke for og med den danske pointer har NP modtaget  Dansk Pointer Klubs fortjenstmedalje i sølv.

Ud over jagten og hundesporten oplevede vi NP som den festlige, veltalende og gæstfrie  person, som gerne samlede venner og bekendte omkring sig –  sidst til sin 80 års fødselsdag for 5 måneder siden.  En vellykket og festlig dag, som han glædede sig meget over.

Æret være N.P. Olesens minde  PG

Nekrolog over Jens Rasmussen

På en smuk efterårsdag, d.16-10.2013, sov Jens Rasmussen stille ind i sit hjem, efter længere tids svær sygdom.

Jens har været medlem af Dansk Pointer Klub i 45 år, og har op i gennem tiderne avlet og fremført mange rigtige gode pointere, og opnået  flotte resultater, ikke kun i Danmark, men også uden for landets grænser.

Jens har i avlen lagt stor vægt på at avle effektive og stilfulde pointere, og til fulde opnået det.  I 1989 vandt Jens i stor stil DPK´s forårs vindeklasse i Herning med tæven Bimse, og i 2001 blev Jens 6. vinder på DPK´s forårsvinder klasse, og modtog fortjenstfuld klubbens sølvpisk.

Men den helt store sejr kom i hus i 2010 på det første forårs Derby, hvor Jens på fornem vis  fremførte og vandt Derbyet med sit eget afkom Vildtmandens Valdemar.

 Ved Jens Rasmussens død har vi i Dansk Pointer Klub mistet en trofast ven, som altid har  mødt op og støttet klubben og dennes arrangementer, dette trods svær sygdom.   Altid mødte “Vildtmanden””  Jens op på Hovedprøven og familiedagen  samt til apporteringstræning, så længe kræfterne slog til.

Æret være Jens Rasmussen´s minde
På vegne af Dansk Pointer Klub Jan Koch

Nekrolog over Hans Nielsen Tidligere Bredbjerggård

Tirsdag d. 16. april 2013, afgik Hans Nielsen ved døden,  18 dage før han kunne holde sin 92 års fødselsdag.

Hans havde kennelen Bredbjerggård, hvor han har avlet mange smukke og effektive jagthunde,  jeg vil ikke remse dem op her, dog skal nævnes Bredbjerggårds Susan som han bliver Danmarksmester med  i 1974 og Bredbjerggårds Liva som han vinder DKK´s vinderklasse med to år i træk.  Den sidste hund Hans havde, var Bredbjerggårds Ronnie, som han deltog på flere prøver med.

Hans deltog i Dansk Pointer Klubs FCI prøve ved Vildbjerg i 2005 (forud for VM) prøven blev afholdt  ude på Heden. På prøven opnåede han præmieringen Bon, på Ronnie, i en alder af 84 år, det var en stolt  og meget træt mand. Niels Mølgård Ovesen skriver i Årbogen 2005 `at der er grund til at kippe  med flaget  for deres præstation`. Dette var Hans og Ronnies sidste rigtige prøve.  Ronnie og Hans havde flere gode år sammen som pensionister begge to.

De seneste år har Hans ikke haft syn og kræfter til at gå med i marken, men han deltog  gerne i  Jægerklubben Hindevad klubbens prøver, hvor han var Æresmedlem.  Han blev hentet til frokost og fulgte med fra bilen til eftermiddagens afprøvninger.

Hans sad også ofte på sidelinjen til FJd`s udstillinger, og efter flere år som udstillingsdommer,  var han ikke altid enig i dommerens bedømmelse på dagen.

Hans har haft et langt og spændende liv med pointeren, og det var ikke bare pointeren, men den  gul/hvide pointer. For ca. 10 år siden til et vintermøde i Sdr. Højrup, rejste Hans sig op og kom med  en længere forklaring om at den perfekte pointer, skulle ære gul/hvid,  hvis man ville opnå resultater på mark og udstilling.

Da Hans ikke mere kunne gå med i marken og Ronnie ikke var mere, fulgte han ivrigt Årups  1. hold i fodbold. Hans havde 3 børnebørn, som spillede på 1.holdet, og det var stort.  Hans var et kendt ansigt og man var ikke i tvivl om hvem Hans mente gjorde det godt.  Jo fodbold havde han også forstand på. Da Hans ikke længere kunne gå rundt om banen og følge kampen,  og komme med kommentarer, fik han lov at sidde på sin stol ved siden  af udskiftningsbænken, hvis han ikke blandede sig.

Æret være Hans Nielsens minde.

AN og AMS

Den 16. december 2012 afgik Æresmedlem af Dansk Pointer Klub  Alfred Olsen ved døden 93 år gammel

Alfred var kendt for opdræt af smukke og effektive jagthunde fra Kennel Kirkebjerg,  og det har stået på lige siden 2. verdenskrig. Især var han interesseret i at fremavle pointere med det  smukke klassiske hoved. Ikke underligt blev det til utallige 1. præmier på udstilling, og dertil  kan lægges udstillingsvindere (verdensvindere og udstillingschampions).  På marken gjorde Alfred sig især  bemærket med nogle effektive jagthunde. Med Schneiders Lola opnåede  Alfred flere flotte placeringer på markprøve og fik tildelt DPK´s fornemste trofæ, “Sølvpisken”, lige som  han senere opnåede fine placeringer på marken – bl.a. ved DM – med et af sine hjertebørn Kirkebjergs Trold.

Alfred var almindelig kendt for gå på mod, overraskelser, godt humør og humor på trods af alderens tiltagen.  Dog blev det sidste år hårdt på grund af sygdom, og deraf følgende manglende udfoldelsesmuligheder,  som den ivrige jæger og udendørsmenneske han var af natur.

Vi er mange der har moret os kongeligt i Alfreds selskab til markprøver og udstillinger eller på jagt,  hvor han ofte kom med en rammende humoristisk og somme tider karsk bemærkning  over tingenes ikke så sjældent noget skæve gang.

 Æret være Alfred Olsens Minde

På vegne af Dansk Pointer Klub

BP – LLH

Den 22-2-2012 afgik Harald Lang ved døden 90 år gammel

Harald Lang var et mangeårigt medlem af Dansk Pointer Klub.  Af pointere som Harald havde, skal fremhæves Pia, kuldsøster til Dk Ch Bimmer.  Pia fik 1. pr. både på udstilling og markprøve. Haralds sidste hund var Rikke (Ola-Per og Sussi),  med den vandt han FJD´s ungdomsklasse i 1998 på Gl.Toftegård, og blev 3.UKK på hovedprøven.

Harald boede i mange år i Hasseris ved Ålborg,  men hans sidste år blev tilbragt i København nær sin familie.

Æret være Haralds minde.

J.R.

Nekrolog Æresmedlem I Dansk Pointer klub Hans Pahle

Efter Hans Pahles helbred i længere tid var blevet dårligere  og dårligere fandt et aktivt liv en ende d. 9/7-2011.

Efter barndom og ungdom i Norge blev Hans Pahles arbejdsliv i Danmark.  I den tid jeg har kendt Hans har han arbejdet som overlæge på Diakonissestiftelsen –  et hverv som han røgtede med omhu og uden skelen til tidspunkt i døgnet.  Patienterne kunne altid kontakte deres læge hvis de var i problemer.  Hans Pahle fungerede også i en årrække som korpslæge for Falck, en ansvarsfuld stilling  for en  stor koncern, som blev varetaget på bedste vis.

Der hvor vi alle kender Hans Pahle, er for hans mange relationer inden for jagt og specielt  jagthunde sporten med den stående hund. Som de vigtigste kan nævnes: medlem og formand for  Dansk kennel klub, formand for DJU´s dommerudvalg, medlem af FJD´s bestyrelse, medlem af  Dansk Jagthundeudvalg og medlem af DPK´s bestyrelse – et udpluk af en ihærdig organisations  mands arbejdspalette. Hans Pahle var også en af initiativtagerne til sammenlægningen af  Dansk Jagtforening og Landsjagtforeningen for at vægte jægernes interesser i samfundet.  Derfor fandt Hans dette initiativ altafgørende.

Det Hans Pahle satte allermest pris på var en jagt tur med stående hund og her var hans eneste  valg en Pointer. Natur, jagt og hund gik i en højere enhed når man var sammen med Hans.  Den glæde han udstrålede blot ved at se på en stilren pointer over fjeld eller mark var enestående.  Jagtens udbytte var mindre væsentlig, naturoplevelsen og samværet imellem hund  og mand var det vigtigste.

Hans Pahle har virket som markprøve dommer i et helt menneskeliv.  Der findes ikke den betydende prøve som Hans ikke har dømt i hele Norden, ja helt til  Sydamerika. Bedømmelsen var altid præget af en positiv vinkel hvor hundens jagtiver og stil  blev vægtet højt. Petitesser var ikke noget han lagde vægt på – det var de store linier og vildtfinder  evnen det drejede sig om. Hans Pahle formåede med sin store personlighed altid at slutte selv en  dårlig kritik med noget positivt, så føreren af hunden havde lyst til at starte igen.  Et forbillede som dommerstanden i Danmark bør tragte efter.

Hans førte mange gode hunde på markprøve, hvoraf den mest kendte: Woodfield Jock udover  at vinde vinderklasser også gjorde sig stærkt gældende i pointer avlen i Danmark.

Mange unge hundefolk er blevet taget under vingerne af familien Pahle, støtte og vejledt på alle  områder, samt bespist og huset når det var nødvendigt. I dansk hundesport kan konkurrence  momentet ofte slå hårdt igennem og skræmme nytilkomne en smule, dette blev straks observeret  og man blev hjulpet på rette vej.

Personligt har jeg ved Hans´s bortgang mistet et forbillede, men glæder mig over at gå på jagt med  hans søn og sønnesøn og glæder mig over at tænke tilbage på de mange fantastiske gode timer jeg  har delt med Hans og Hanne, ikke mindst på den dejlige gård ved Tissø.

Som formand for Dansk Pointer Klub må jeg konstatere vi har mistet et æresmedlem  og en mand der som få har præget udviklingen i dansk hundesport.

 Æret være Hans Pahles minde

Flemming Fuglede Jørgensen

Nekrolog Ove Kronholm

Søndag den 27. februar afgik et af D. P. K s mangeårige  medlemmer Ove Kronholm ved døden, kun 66 år gammel.  Efter kort tids sygdom sov Ove stille ind på Århus sygehus omgivet af sine nærmeste.

Oves hjerte bankede for jagt og hundesport og her var det helt sikkert Pointeren som stod hans hjerte nær.  Som en af Tordenskjolds soldater var han altid klar igen og igen med mange nye tanker til fremme for  hunden. Ove var en af ide tagerne til familiedagen, forårstræning og apporteringsprøver her på  Djursland samt skydestokken for bedste unge emne som han selv fik tildelt første år den blev startet.  Ved Oves død er der efterladt et stort tomrum blandt hundefolket på Djursland.  Ove var en ærlig ven og en god kammerat.

Vore tanker går til Marianne og den øvrige familie som har mistet en fast klippe i hverdagen.

Æret være Ove Kronholms minde.
På D.P.Ks vegne

Børge

Nekrolog Orla Esmann

Den 5. november 2010 afgik Æresmedlem af Dansk Pointer Klub  Orla Esmann ved døden 71 år gammel.
Orla fik sin første pointer for ca.45 år siden. Igennem de mange år er det blevet til en  lang række af hunde, som har klaret sig fint på såvel mark som bænk.

Lad mig nævne nogle få – Topsy som Orla vinder Danmarksmesterskabet med i 1987.  Bessi II som han vinder UKK med i 1989, og Stormosens Ann som vinder Åben klasse  på klubbens Hovedprøve i 1996. Makeos Nanna som bliver eksteriørchampion.

Orla var i godt 20 år medlem af Dansk Pointerklubs bestyrelse, heraf de fleste som næstformand.  Som næstformand ydede Orla en stor indsats for klubben,  Altid velforberedt og med synspunkter, der tjente markprøvesporten og pointeren.

Orla var en person man kunne betegne som en” ildsjæl”  for hjertebarnet pointeren og Dansk Pointerklub.

Udover posten som næstformand var Orla ”skatmester” i klubben.  Et job som han mestrede til fuldkommenhed.  Ingen hovedprøve i Dansk Pointer Klub uden Orla.

Altid ved hans side var også Else, som tog aktivt del i de praktiske ting ved  sådan en prøve.  Hun sørgede for al registrering, madbilletter osv.  Til festen om aftenen var det Else, der havde styr på bordplanen.

Ved Orlas død har Dansk Pointer Klub, Edith og jeg mistet en sand ven.  Vore tanker går til Else og familien

Lad mig slutte med Orlas egne ord: Jeg har haft et dejligt liv med jagt – pointere og  bestyrelsesarbejde, derfor har jeg fået klubbens fortjenstmedalje i sølv, og til sidst da jeg  gik ud  af bestyrelsen blev jeg udnævnt til Æresmedlem.
Hvad mere kan man ønske sig ? Tak skal I have alle sammen.  Pas godt på vor dejlige klub.

Æret være Orlas Esmann`s minde. Skive den 10.nov. 2010

Edith og Christian Johansen.

Mindeord om Lissi Sommer

Lørdag, den 17. juli 2010 døde medlem af Dansk Pointer Klub Lissi Sommer. Lissi sov, efter længere tids sygdom, stille ind i sit hjem omgivet af de nærmeste.

Lissi var om nogen den ultimative madmoder – altid engageret i planlægningen af diverse aktiviteter.  Lissi var således med i opstarten af klubbens familiedage, hvor hun med stor entusiasme bidrog på  bedste vis. Lissi var ligeledes altid at finde når der blev afholdt apporteringsprøver på Djursland,  og naturligvis også når klubbens medlemmer kom til Ryomgaard i foråret for at deltage i  ”Kampen om skydestokken”. Et af årets højdepunkter for Lissi var klubbens hovedprøve.  Lissi var tovholder for ”Djurslændingene” og sørgede for at alt var planlagt til mindste detalje –  ingen manglede hverken mad eller drikke! Ligeledes mindes mange med sikkerhed Lissi´s slikpose,  som altid blev budt rundt når der var ophold i afprøvningen.

For sit store engagement og altid positive opbakning,  blev Lissi yderst fortjent hædret med Mattes Kande i 2007.

Børge har med Lissi´s bortgang mistet en trofast støtte i det daglige, og ikke mindst i forhold til  træningen af hundene. Lissi havde specielt taget på apporteringstræningen, og vi er  mange som er blevet hjulpet af både Lissi og Børge´s gode råd og træning.

Vi vil altid mindes Lissi´s omsorg og hygge.  Vores tanker går til Børge og den øvrige familie som har mistet et fast omdrejningspunkt.

Ære være Lissi Sommers minde

På DPK´s vegne  Lars

Mindeord om Klaus Kastrup

Det er med stor sorg at vi modtog meddelelsen om Klaus Kastrup`s alt for tidlige død.

Klaus var af alle kendt som en rigtig guttermand, hans rolige væsen, lune  og gode humør, var gang på gang smittende på sine omgivelser.

Klaus var altid villig til at give en hjælpende hånd med, især når der         skulle foregå noget på Fyn  og specielt Vestfyn, her kunne man altid regne med Klaus’s velvillighed til at være terrænleder  samt stille terræner til rådighed ved forskellige markprøver såvel anerkendte som lokale, og Klaus har endvidere været         meget aktiv som bl.a. bestyrelsesmedlem i Jægerklubben Hindevad, som skattemester.

Der er ingen tvivl om at Klaus værdsatte Pointeren over alle, som både familie og jagthund,  Klaus elskede sine hunde og brugte sine hunde til alle former for jagt, han har opnået mange  fornemme resultater på markprøver specielt har Klaus sammen med   Bogas Schela og Hesselhøjs Flush  fejret mange flotte triumfer.

I hundesporten vil Klaus blive husket som en ærekær dressør og der altid udøvede en god sportsånd.

Klaus var Jæger og levede meget for dette, dog var højdepunktet hvert år når vi nærmede os  agerhønsejagten, og i de seneste år har Klaus endvidere været meget aktiv mht. til at lave biotoppleje,  udsætning og fodring af vildt, dette har sammen med hans gode og venlige gemyt været medvirkende til  at give Klaus et godt renomme i og omkring Torø Huse/Assens, hvor han var en vellidt person blandt lokalbefolkningen, lodsejere og jægere.

Desværre var Klaus her til sidst plaget af en depression.  Depressionen har været så dyb at han søndag d. 3 januar valgte at få fred.

Vores medfølelse samler sig om hans hustru Helle og hans to dejlige børn Morten og Marianne,  samt hans øvrige familie, som i den kommende tid vil blive plaget af denne frygtelige tragedie.

 Æret være Klaus’s Minde

      På vegne af Dansk Pointer Klub
AN – LN

Minde ord om John Hemmingsen,  Udestolbe, Sakskøbing

John Hemmingsen døde pludseligt af en blodprop i hjernen 64 år d. 28. august.  Han var et populært medlem af Dansk Pointer Klub i en menneskealder, men naturligvis mest kendt  på øerne. Opvokset med jagt med stående hund (settere) blev det en tilfældighed der førte til anskaffelse  af den første pointer – Kirkebjergs Sussi – som han fik megen glæde af både på markprøve og til jagt.

Dermed fik han en helt ny hobby efter at have været professionel motocrosskører  og Danmarksmester i sine unge dage.

John opnåede at blive nummer 2 på Derbyet og fik flere vinderklasseplaceringer med Sussi.  Senere fik det vanskelige avlsarbejde med Sussis afkom – under kennelnavnet Kirkebjerg –  desværre ikke den fremgang som han havde håbet på. Men det er ikke den side af sagen som her er værd  at hæfte sig ved, når vi tænker på John Hemmingsen. Det er derimod hans hele humoristiske og  hjertevarme væsen og store gavmildhed over for venner og familie,  hvilket også kom til udtryk ved  en totalt fyldt kirke ved bisættelsen.

Talrige er de muntre stunder som vi har haft sammen med John, på markprøve, på jagt eller ved besøg  i sommerferien og til fester i familierne. Uden at føre sig frem blev John hurtigt selskabets naturlige  muntre centrum, når han humoristisk kommenterede begivenheder og andres mere eller mindre  troværdige historier fra markprøve eller jagt eller hvad der ellers naturligt kom ind i snakken omkring  et veldækket bord. Han kunne være fantastisk morsom når han begyndte at åle personers udsagn, som  ikke helt havde troværdighed. Men hans humor var aldrig ondsindet, det lå simpelthen ikke i Johns personlighed, og selv ofrene fandt sig oftest i hans humoristiske drillerier med et smil.

 Æret være hans minde På vegne af Dansk Pointer Klub

Alfred Olsen og Laurits Lydehøj Hansen

Tidligere bestyrelsesmedlem og Æresmedlem I Dansk Pointer Klub, Erik Danielsen

Efter et langt og begivenhedsrigt liv med pointer afgik Erik Danielsen ved døden

D. 29/05-2009, 76 år. gammel.

Erik viede sit liv til familien og pointeren.  Utallige er de hundesportsfolk som Erik gennem sit liv for hundesporten har haft kontakt med.

Erik er blevet tildelt flere hædersbevisninger fra DPK. og DKK samt

jæger klubben ”Hindevad ”  hvor han var æresmedlem.

Erik er kendt i pointerkredse i hele Europa., Hvor kennel ”Takese” er et godt navn, der boger for kvalitet både  vedr. eksteriør og stil på marken angår.

Erik vil blive husket som et varmt og godt menneske.

Æret være Erik Danielsens minde.

På vegne af DPK

Arne Larsen

Tidl. formand og æresmedlem I Dansk Pointerklub dyrlæge proprietær Bent Hansen

Efter et særdeles langt og begivenhedsrigt liv afgik Bent Hansen ved døden d 12/1-2009, 97 år gammel.

Bent Hansen viede sit liv til sin dejlige familie, hjemmet Lumbygård med den flotte kastanjeallé´  og hans store fritids interesse, Pointeren.

Hans utrættelige indsats for pointeren og hans store udadvendthed gjorde Bent Hansen kendt  og skattet i mange organisationer og i vores nabolande.

Bent Hansens hædersbevisninger er utallige bl.a. i vores nordiske søskende klubber med æres medlemskab  og guldemblemer, samt guldemblem i Dansk Kennel Klub og Dansk Jagtforening.

I DPK er Bent blevet tildelt både sølvpisk og fortjenst medalje i guld og sølv.

I Dansk Pointer klub virkede Bent som formand i adskillige år, ligesom han også redigerede klubbens  årbog på fornemste vis. Formandskabet i Dansk Jagthunde derby og meget brugt dommer både på mark  og bænk, blev der også tid til, utroligt men sandt.

 Helst af alt avlede og trænede Bent Hansen dog Pointeren i sin kendte Kennel Boga.  Utallige er de sejre, som er hjemmebragt af kennelen i Danmark og udlandet.

Kennelens hunde var kendt for at have stor skønhed, være samarbejdsvillige og lette at dressere,  som gjorde at de kunne gøre sig gældende både i konkurrence og på jagt.  Vi skal kun få generationer tilbage i vores hunde for at finde kennel Boga igen og igen.

De sidste år af sit liv viede Bent Hansen til plejen af sin elskede hustru Åse.  De to var uadskillige og trods Åses svære sygdom i flere år, insisterede Bent på at de blev  i hjemmet, Lumbygård.  Efter Åses død i August gik det stærkt tilbage med helbredet  og mæt af dage udåndede Bent Hansen         mandag d.12/1 2009

            Ære Været Bent Hansens minde.

                         Flemming Fuglede Jørgensen       Formand Dansk Pointer Klub

Æresmedlem i Dansk Pointer Klub Laurits Nielsen , Lind ved Herning

Fredag den 16 januar 2009 sov Laurits Nielsen stille ind, 98 år gammel..

Med Laurits Nielsens bortgang er en æra i hundesporten slut. Laurits var indehaver af Kennel Mørup.  Han var en kendt og agtet opdrætter og hundesportsmand som deltog flittigt på udstillinger og markprøver.

Han startede på markprøve sidst i tyverne og førte sin sidste hund Mørups Britt på markprøve i 1995.

             Talrige præmieringer er hjemført til Kennel Mørup.  Nogle skal nævnes her – Laurits vinder Dansk Pointer Klubs vinderklasse 4 gange med  4 forskellige pointere, DKKs vinderklasse 2 gange, Eliteprøven 2 gange og Derby 1 gang.

Hundefolk fra hele landet er ofte kommet hos Laurits Nielsen for at få dresseret deres hunde.  Som opdrætter, er Mørups King nok den hund som han satte højest.  King blev benyttet meget i avlen og blev fader til en række gode hunde.

 Laurits får i 1952 tildelt DPKs fornemste trofæ sølvpisken, og i 1979 kunne han fejre 50 års jubilæum  som aktiv hundefører og tildeles DPKs fortjenstmedalje i sølv.

 Sit lyse sind og hans interesse for klubben og pointeren, bevarede han langt op i årene.

Vi der kendte Laurits, vil altid mindes ham med stor taknemlighed.

     Æret være Laurits Nielsens minde.

Jens Have

Tidligere formand, æresmedlem i Dansk Pointer klub
Erik Skeel 

D.21/12-2007 om aftenen afgik Erik Skeel ved døden.
En på alle måder stor mand og en gigant i hundeverdenen var ikke mere.
Efter flere år med tiltagende sygdom og med hustruen alvorligt syg og sengeliggende var
tingene nu vendt til det bedre. Hanne Skeel havde rejst sig fra sygesengen
og Erik var i en  rigtig god periode.

Efter en tur til sine elskede Toftegårde (hvor alle vi hundesports-interesserede har været) for
at ønske jagtkammeraterne glædelig jul, kom han glad hjem og segnede om i sin stue,
Erik Skeel var ikke mere i blandt os.

Dansk Pointerklub har altid haft det held at have personligheder til at trække det store læs.
Her er det ikke blot DPK, men hele den danske hundeverden, der har nydt godt af en mands
store gæstfrihed, oveblik og ikke mindst organisations evne, således der blev mulighed for at
afvikle vores prøver fra de lokale til DM og Derby.

DPK har i en periode på 25 år haft glæde af Erik i bestyrelsen med over halvdelen af årene
som  formand. En periode som har været præget af Eriks store glæde ved Pointeren og venlige
og samlende væremåde. Vi hundefolk kan godt være lidt hårde ved hinanden, men med Erik som
formand og resolutte bemærkning ” nu er vi færdige med det” afsluttedes øjeblikkeligt diskussionen.

DPK havde ikke været hvad den er i dag uden Eriks store indsats.
Opvokset med jagt og hunde blev dette et livsmønster og ingen anden besad en erfaring som Erik,
en erfaring han gerne delte ud af til andre. Hans liv gav ham mange top hunde, med hvem han
vandt alt hvad der kunne vindes. Kendetegnet for hundene var: sikker fuglebehandling, stort
sommetider kolossalt søg, stilrene hunde med en let og jordvindende galop.
Kennel Stormosen har gennem tiderne fostret mange af disse, men typisk for Erik gik han
gerne med hunde, som han ikke havde opdrættet, blot de opfyldte hans strenge krav.
Unghundene havde altid Eriks største interesse, som eksempel kan nævnes at han vandt
Stormose pokalen som bedste unghund på FJDs nordjyske prøve, genudsatte pokalen,
blot for at vinde den en gang til. I alt 7 gange, helt fantastisk.

Nye medlemmer i DPK, eller blot nye hundeførere med stående hund, har altid haft Eriks
opmærksomhed. Hjælp og inspiration er altid blevet givet, selv under sine dommeropgaver har
Erik vejledt. Godset Birkelse med Toftegårde har altid været et sted hvor alle stående hunde har
været velkomne, man har lige frem taget hensyn til dette i godsets drift, hvorfor harve en god
stubmark op om onsdagen hvis der om søndagen skulle være vinderklasse?
Det er svært at sætte ord på hvor meget man har holdt af et andet menneske, personligt synes
jeg det at have været ven med Erik i 2 generationer er uden sidestykke.

Til begravelsen i Åby kirke, hvor der ikke
var plads til alle, så man at over halvdelen af deltagerne var yngre mennesker.
Mennesker der alle sagde tak til en mand, som havde givet så meget og forlangt så lidt.

Ære været Erik Skeels minde
Flemming Fuglede Jørgensen

Et af DPK mange årige medlemmer Arne W Pedersen døde d.04.02.08 kun 63 år

Arne vil nok af mange blive husket, som den store glade Københavner som altid var i godt humør,
og forstod at komme med en kvik bemærkning, som folk morede sig over.
Hovedprøven var altid den største begivenhed for dig Arne, den så du med glæde hen til hvert år.
Man kunne være sikker på at blev der grinet højlydt i en forsamling, så var det Arne der kom med
en frisk bemærkning på hans helt specielle Københavner jargon, som kun han kunne gøre det.

Af hunde Arne har haft, er der specielt 2 der gjorde sig bemærket på markprøve –
Nino og Monzon begge med 1 præmie i åben klasse.
Især Monzon har givet dig stor glæde på jagt og markprøve rundt i hele landet,
En pointer skal bruges til alt slags jagt, sagde du – og det blev de. Desværre tillod dit helbred
ikke at deltage på prøver, de senere år, men du mistede aldrig dit gode humør.

Livet er en fest sagde du altid, desværre er festen alt for tidligt forbi.
Ære være Arne W. Pedersen minde

på Dansk pointer klubs vegne
Jan Koch