Dagsorden generalforsamling 2020

Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling.
Fredag den 3. april 2020 kl. 20.00 på standkvarteret,
Hotel Strandgården, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk.

DAGSORDEN

 1. Valg af 3 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning for klubbens virke i 2019
 4. Fremlæggelse af regnskabet for 2019
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er Steffen Godthaab Olesen
 6. Valg af to bestyrelses suppleanter
 7. Valg af to regionsmedlemmer. På valg er: Jeff Nielsen og Svend Buchhave
 8. Valg af to revisorer. På valg er: Jens Have og Jens Foldager
 9. Forslag fra medlemmer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være
  formanden i hænde senest 1. februar, 2020
 10. Eventuelt

Vi håber på, at mange– også nye medlemmer møder talstærkt op til
Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2020.

Printervenlig dagsorden generalforsamling 2020

_________________________________________________________

Læs Love, regler, proportioner og fundatser for Dansk Pointer Klub

Del på facebook
Del på email
Scroll til toppen