Årets faste aktiviteter

For nye medlemmer kan det være svært at overskue alle de fine traditioner og aktivitetstilbud der knytter sig til livet med en pointer. Det overblik prøve vi at samle her, hvor du også kan blive klogere på, hvordan man tilmelder sig.
Tid og sted bliver annonceret i kalenderen 14 dage – 1 måned inden en begivenhed.

1

Vintermøde

2

Fællestræning Kongenshus Hede

3

International udstilling

4

Udstilling Frederiks

5

Fællestræning DPKs regioner

6

Lokalprøver

7

Mentor-weekend

8

Kvalitetsklasser

9

Dansk Jagthunde Derby

10

Pointerklubbens hovedprøve

11

Forårsvinderklasse

12

Forårsmesterskab

13

Lydighedstræning

14

Apporteringstræning

15

Apporteringsprøver

16

SJDs Udstilling Vissenbjerg

17

Mentor dag apportering

18

Familie Weekend

19

Sommerferie

20

Apporteringsprøver

21

International udstilling

22

Kvalitetsklasser

23

Brugsklasser

24

Nordisk Pointer Match

25

Agerhøns jagt

26

Efterårsvinderklasser

27

Danmarksmesterskab

28

Jagt

29

Verdensmesterskab

30

De sidste Kvalitetsklasser

Arrangører og tilmelding af aktiviteter

FJD er blevet SJD

SJD Stående Jagthunde i Danmark, er den nye organisation der afløser FJD. 

Regler og datoer

Regelsæt for prøver i DJU regi.

DKK - Hundeweb

Tilmelding til prøver og udstilling

DJ

Danmarks jægerforbund arrangerer lydighedstræning, markprøver og apporteringsprøver.

Læs mere her >>

Vinter

DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR

Midtjysk Jagthunde Klub
VINTERMØDE

Dansk Pointer Klubs årlige vintermøde byder på foredrag, diskussioner og nye ideer på tværs af bordet.

Du kan læse nogle af referaterne fra tidligere vintermøder her >>

FÆLLESTRÆNING KONGENSHUS

Træning på Kongenshus Hede er en tradition, der går 15 år tilbage. Hedeselskabet, stiller parken til rådighed i februar for fire engelske hunde klubber. Rækkefølgen ligger fast hvert år. Første weekend står pointerklubben for træningen. 2. weekend Engelsk Setter Klubben, 3. weekend er det Irsk Setter Klubben og sidste weekend Breton Klubben. Alle engelske hunde er velkomne alle fire weekender.
Tilmelding sker gennem de enkelte klubber. Man betaler kontant på dagen.

UDSTILLING FREDERIKS

Midtjyske Jagthunde Klub arbejder for et fællesskab mellem alle de stående jagthunderacer. Vinterudstillingen i Fredriks har eksisteret siden 2011… alle år som en specialklub udstilling i februar måned i regi af de 5 engelske stående jagthunderacer i Danmark. 

Værd at vide: Udstillingen er oprettet som en specialklub udstilling på Hundeweb. Du finder tilmeldingen under Breton/næste 12 måneder / Specialklub udstilling.

International Udstilling

Dansk Kennel Klub har i løbet af året flere internationale udstillinger, hvor du kan stille
med din Pointer. Se aktuelle datoer i DKK Udstillingskalender 
Praktisk info om tilmelding
Link til FCI standard for pointeren.

FÆLLESTRÆNING

Fællestræning i pointerklubbens regi begynder hvert år på Kongenshus. Derefter er der weekendtræning i de fem regioner. Se en samlet oversigt over træningsdage og detaljer om tilmelding under Fællestræning.

Under Find din region kan du se, hvilken region du høre til.

Lokalprøver

Lokale markprøver finder sted i jagthundeklubber rundt om i landet. Både i det tidlige forår og inden prøve-sæsonen indledes i efteråret. Det foregår som en rigtig markprøve, men det er en træningsprøve, så der er rig mulighed for at få hjælp. Kontakt din regionsrepræsentant og spørg, hvad der findes i din region. Du kan se en liste over nogle af de klubber,der afholder prøver under Fællestræning.

Forår

MARTS – APRIL – MAJ

Stående Jagthunde i Danmark
Mentorweekend

Formålet med mentor-weekenden i Dansk Pointer Klub er at hjælpe nye medlemmer med at skabe netværk og blive klædt på til træningen. Alle nye er velkomne til de to weekender og apporteringstræning i juli. Kontakt mentorudvalget.

Kvalitetsklasser

Forårs Markprøve, førskudsprøver.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Ungdomsklasse (UK)
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Åben Klasse (ÅK)
Markprøver, konkurrence.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Vinder Klasse (VK)

Dansk Jagthunde derby

Derbyet er en avlsprøve. Hunden må højst fylde to år, det år den deltager. Hunden SKAL være tilmeldt, inden den fylder et år. Endelig tilmelding 25. februar det år, hunden skal med.
Læs mere og tilmeld din unghund på Dansk Jagthunde Derby.

Stående Jagthunde i Danmark
Stående Jagthunde i Danmark
Pointerklubbens hovedprøve

Hovedprøven er for mange medlemmer årets højdepunkt. Tre dage med prøver, generalforsamling og den traditionsrige festmiddag, hvor vi skifter jagttøjet ud med festtøjet. Lørdag afvikles Ungdomsklasse konkurrencen UKK, hvor unghunde, der tidligere har opnået førstepræmie kæmper om at vinde en af klubbens mest prestigefulde prøver.

Forårsvinderklasser

Forårsvinderklasse er for hunde der har opnået 1. præmie åbenklasse eller brugsklasse. Vinderklasser er i modsætning til kvalitetsklasser en konkurrence hvor der konkurreres i flere heat og der til sidst placeres op til 6 hunde.
De bedst placerede fra forårets  vinderklasser går videre til mesterskabsprøven. (Forårsmesterskabet)

Forårsmesterskab

Mesterskabsprøven en konkurrenceklasse, som afslutter forårets vinderklasser. Prøven er en lukket prøve, hvor man kvalificerer sig igennem forårets vinderklasser.

Lydighedstræning

Tillid og kontakt imellem hund og fører er betingelser for et godt samarbejde, og det er vigtigt, at træningen bliver holdt ved lige i hele hundens liv. 
I foråret er der mange jagtforeninger og klubber, der afholder lydighedstræning. Spørg din regionsrepræsentant, hvor der kan tænkes at være hold i dit område. 
Læs også Carlo Nørtofts artikel Udvælgelse og håndtering af hvalpen og den unge hund.
For længere træningskurser se liste over jagthundeklubber.

Apporteringstræning

Flere af Pointerklubbens regioner arrangerer træning og afholder apporteringsprøver. Se mere under Fællestræning.
Hvis du er medlem af Danmarks Jægerforbund, kan du kontakte de lokale jagtforeninger og høre om de afholder grundtræning og apporteringsprøver. Bladet Jæger fra Danmarks Jægerforbund har en liste over…. 

 

Apporteringsprøver starter

Pointeren kan blive en fremragende apportør. Dette kræver, at man er villig til at bruge den fornødne tid på træning. Indsats og flid vil være lige frem proportionale med et godt slutresultat.
Du kan se mere i folderen Apporteringsprøveregler for jagthunde (DJ) og under Efterskudsprøver (DJU)
 Tilmelding sker gennem Hundeweb, hvor du finder tilmeldingen under Alle / DJU Apporteringsprøve / Næste 12 måneder /

Sommer

JUNI – JULI – AUGUST

Stående Jagthunde i Danmark
SJD special Klub udstilling

SJD, Stående Jagthunde i Danmark, arrangerer denne udstilling første weekend i juni. Tilmelding sker gennem Hundeweb du finder tilmeldingen under Pointer/næste 12 måneder/Specialklub-udstilling.

Mentordag apportering

Teoretisk og praktisk apportering for klubbens nye medlemmer og deres mentorer. En lærerig dag, hvor der netværket, arbejdes og deles tips og gode råd.

Famile weekend

Familieweekenden har det sociale i fokus og aktiviteter for hele familien. Vi hygger, sludrer og spiser god mad. Fast på programmet er bestyrelsens time, en anerkendt apporteringsprøve og udstilling. Planlægning og afvikling af arrangementet skifter mellem regionerne.

Sommerferie

Rigtig god sommer. Tag på stranden med din pointer. Hvis du har en hvalp, er sommeren den oplagte årstid at lære den at svømme.

Apporteringsprøver

APPORTERINGSPRØVER
Der afvikles løbende apporteringsprøver gennem sommermånederne. De tre discipliner, der skal bestås. er:

• Apportering af duer på land
• Apportering af hårvildt
• Apportering af fuglevildt fra vand

Mere om det i folderen: Apporteringsprøveregler for jagthunde (DJ) og under Efterskudsprøver (DJU)

Tilmelding sker lige her på hundeweb
Du finder tilmeldingen under Alle / DJU Apporteringsprøve / Næste 12 måneder

International udstilling

Går du efter at et Dansk eksteriørchampion DKCH, får du brug for tre udstillingscertifikater, mindst en 3. præmie på en af Dansk Kennel Klub anerkendt markprøve og 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK-anerkendt markprøve. 
Aktuelle datoer i DKK Udstillingskalender 

Praktisk info om tilmelding

FCI standard for pointeren.

 

 

Efterår

SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER

Kvalitetsklasser

Forårs Markprøve, førskudsprøver.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Ungdomsklasse (UK)
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Åben Klasse (ÅK)
Markprøver, konkurrence.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Vinder Klasse (VK)

Brugsklasser

Brugsklasse (BRKL) fungerer som kvalitetsklasse med fældning af fugl. Derfor er bestået apporteringsprøve et krav. Men der er ikke krav om anden præmiering. En 1. præmie i brugsklasse anses for at være den en af de fornemmeste præmie, man kan opnå.

Nordisk Pointer Match

Dette NM afvikles hvert tredje år og de fire nordiske lande skiftes til at være værtsland. Hvert land udtager et landshold med fire deltagere plus en reserve. Dommere fra forskellige lande står for bedømmelsen.  Regler for Nordisk Match.

Stående Jagthunde i Danmark
Stående Jagthunde i Danmark
Agerhønsjagt

Jagttiden for agerhøns varierer fra landsdel til landsdel og varer ofte kun få uger. Der knytter sig stærke jagttraditioner til denne delikate fugl, som er én af pointerens jagtspecialer. Her kommer pointerens kvaliteter virkelig til sin ret. Derfor er den 16. september lige så vigtig for pointerejere, som den 16. maj er for bukkejægerne.

Efterårsvinderklasser

Efterårsvinderklasser er for hunde, der har opnået 1. præmie i åben klasse eller brugsklasse. Vinderklasse er i modsætning til kvalitetsklasse en konkurrence i flere heat, hvor der til sidst placeres op til seks hunde. Om efteråret fældes der fugl, hvorfor bestået apporteringsprøve er et krav for deltagelse. De bedst placerede på disse vinderklasser går videre til DM.

Danmarksmesterskab

Danmarksmesterskabs prøven er for de bedst placerede hunde i efterårets vinderklasser. DM foregår som en almindelig vinderklasse, og der placeres op til seks hunde. Retningslinjer for udtagelse til DM

Stående Jagthunde i Danmark
Jagt

Jagten er for mange pointer-ejere årets højdepunkt. Nu er det, man kan se, om træningen har båret frugt. Jagt er også en fantastisk mulighed for, at hunden kan gøre sig værdifulde erfaringer. Knæk og bræk

Verdensmesterskab

Europa Cup, Verdensmesterskab og Saint Hubertus for Pointere og settere afholdes hvert år i oktober. Du kan læse om afholdelse, udtagelse til landsholdet og tilmelding på Dansk Kennel Klub.

De sidste Kvalitetsklasser

Forårs Markprøve, førskudsprøver.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Ungdomsklasse (UK)
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Åben Klasse (ÅK)
Markprøver, konkurrence.
Detaljeret beskrivelse af prøven for: 
Vinder Klasse (VK)

Fik du overblik over alle aktiviteter ?

Kontakt klubbens regioner

Hvis du er i tvivl om afvikling af årets events og hvis du ikke finder svar i kalenderen, kan du kontakte din regionale DPK-repræsentant.

Scroll til toppen