Sædbank

Find og læs alle dokumenter om opbevaring af sæd i klubbens sædbank og se listen over hunde i sædbanken.

Opbevaring af sæd i Dansk Pointer Klub​

TIDSBESTILLING

Kontakt DKP´s inseminerings udvalg ved kvæginseminør Laust Nørskov på telefon 21 29 05 47
E-mail til Laust Nørskov sendes via udvalgets sekretær Erik Petersen

Liste over hunde i sædbanken finder du under Medlemslisten nederst på denne side. 

DOKUMENTER

DKK REGLER VED INSEMINERING OG REGISTRERING

FREMGANGSMÅDE FOR TAPNING OG OPBEVARING

  • Udvalget fremsender de aktuelle papirer til de respektive hanhundeejere.
  • Udvalget foranlediger, at girokort til ikke-medlemmer af DPK fremsendes
    (200 kr. som B-medlem af DPK opkræves) – dette medlemskab udgør betalingen for opbevaring af sæden.

  • Udvalget tilser og vedligeholder DPK tanken for flydende kvælstof
  • Udvalget fastsætter efter behov tapningsdatoer i samråd med dyrlægen.

  • Disse datoer vil løbende blive oplyst på hjemmesiden under Nyheder

  • Udvalget fremskaffer om muligt en løbsk tæve til inspiration
  • Betaling for selve tapning og evt. optøning / inseminering er udelukkende en “sag” mellem hundeejer og dyrlægen

Tidspunkt for evt. udlevering af sæd og/eller inseminering aftales med:

Dyrlæge Jacob Daasbjerg 
Bjerringbro Dyrehospital  
Kildesvinget 9,  
8850 Bjerringbro
telefon 86 68 10 11

Sæden kan også videresendes til hele verdenen – dette aftales ligeledes individuelt som herover.

Al tapning og inseminering samt opbevaring foregår hos Dyrlæge Jacob Daasbjerg.
Billeder af tapningen finder du her >>

Medlemsliste

Race Navn for Stambogsnummer Tappe dato
Breton Midtvejs Loke DK23295/2009 27.02.2013
Breton Danmark von Het Patryzenveld 10192/05 31.08.2011
Breton Danmark van Het Patryzenveld 10192/05 25.05.2011
Engelsk setter Heegårds T Felix 10735/05 08.02.2012
Gordon setter Nørre Løgums Carloo 00755/2007 28.02.2011
Gordon setter Åens Newton 21005/2001 18.02.2011
Gordon setter Nørre Løgums Disko af 5. Maj 07 12040/2007 28.02.2011
Gordon setter Åens Mads DK 15655/2007 06.02.2011
Korthår Bredsgårds Elo 17599/2000 31.08.2011
Korthår Bredsgårds Elo 17599/2000 25.05.2011
Pointer Fugledes Black Boss 06831/2003 08.02.2012
Pointer Fugledes Black Boss 06831/2003 31.08.2011
Pointer Mørups Krumme 03741/2006 17.03.2011
Pointer Fugledes Black Magic 06833/2003 28.02.2011
Pointer Zico DK 17999/2007 06.02.2011
Pointer Eliade des Braies de Everest (til reg. i DKK) 06.02.2011
Rottweiler Kochiz From Royal Breed 04876/2011 08.02.2012
Tysk Ruhår Frammerslevs Hof DK 01995/2002 06.02.2011
Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19