Resultat af din søgning

Kategori: Dansk Pointer Klub

Konstituering af DPK’s Bestyrelse

valgt-til-bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 22. marts 2019 på Ecco Centret i Tønder, trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig som vedtægterne foreskriver. Konstitueringen er som følger: Formand: Flemming Fuglede Jørgensen Næstformand: Jan Kock Sekretær: Peter Due Bestyrelsesmedlem: Anne Boelsgaard Hansen, valgt for 3 år Bestyrelsesmedlem: Steffen Godthaab Olesen, valgt for 1 år Kasserer (udenfor bestyrelsen): Anny Diederichsen…
Læs mere >>

Alle resultater fra DPKs Hovedprøve 2019

dpk-hovedproeve-resultater-2019
DOWNLOAD PRINTER VENLIG PDF HER >> Resultater fra fredag: Unghundeklasse: 1.pr. P skarpøets Rapp – Børge Sommer 1.pr. P Mjølners Maggi – A.P. 1.pr ES Prince – Thomas Olsen 1.pr. P Villetoftes Per – Conny Andersson 1.pr. P Sødersjøs Sally – Lisbeth Boden 1.pr. IS Norrsetter Bagherra – Heidi Nørgaard Jensen 1.pr. P Astrups Liva – Hans Nielsen 1.pr P Top Point Athillia – Bertil…
Læs mere >>

Kontingentrestance

Husk at betale klub kontingent
Nu hvor sidste dato for rettidig kontingentindbetaling er overskredet, er der stadig medlemmer der ikke har betalt deres kontingent til Dansk Pointer Klub. Hvis man ikke snarest får dette bragt i orden, vil man blive slettet af medlemslisten og ikke modtage flere numre af Jagthunden fremover. Fremgangsmåde ved indbetaling ses under kontingent eller under opslaget…
Læs mere >>

Husker! Hovedprøven 2019

Husk tilmelding til hovedprøven
Yderligere info på opslaget fra 23 januar. Opfordring: Husk at bestille forplejning inden tirsdag 12 marts på mail til Anny Diederichsen mail: stenmarken@email.dk Betaling på klubbens konto 0933 4378127572 Værelsesbestilling på ECCO Center på mail til Flemming Sørensen mail: fs@toha.dk Hundetilmelding på DKK hundeweb senest 12 marts Vi glæder os til at se jer weekenden…
Læs mere >>

Nyt om deltagelse i UKK 2019

ukk-placerede
Bestyrelsen har rettet reglerne til for deltagelse i UKK som følgende: Deltage i UKK kan de unghunde, der har opnået 1. pr. inden det fyldte 2 år. Yderligere kan de hunde der har opnået 1. præmie året forud, og som ikke er fyldt 2 år på prøvedagen deltage i konkurrencen. Hunde der er fyldt 2 år på prøvedagen kan deltage, hvis de samme forår har opnået 1. præmie…
Læs mere >>

Vintermødet i Dansk Pointer Klub

vintermoede2-1
DPK`s Vintermøde, som blev afholdt ved Fredericia (Bæredygtig landbrugs domicil) blev en positiv oplevelse, der var ca. 40 tilmeldt. Bertil Mortenson fra Sverige fortalte om dressur og føring af engelske hunde helt fra bunden af, samt Thore, som arbejder ved toldvæsnet, som hundefører (narko) ligeledes fortalte han meget spændende hvordan han dresserede og udnyttede hundenes…
Læs mere >>

Ændret program til Vintermøde i DPK 26. januar 2019


Der er ændringer i programmet til lørdagens vintermøde, da vores første oplægsholder desværre har været nødsaget til at melde fra. Nyt og meget spændende program findes nederst på siden. Mødet starter kl. 10:00 i Bæredygtig Landbrugs kontor, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. Tilmelding til mødet skal ske til Anny Diederichsen på mail: Stenmarken@rmail.dk eller tlf…
Læs mere >>

Opdateret invitation til Vintermøde

Opdateret invitation Lørdag d. 26 januar afholder Dansk Pointer Klub det årlige vintermøde Mødet starter kl. 10:00 i Bæredygtig Landbrugs kontor, som er placeret på adressen Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. Tilmelding til mødet skal ske til Anny Diederichsen på mail: Stenmarken@rmail.dk eller tlf 75 59 82 53 eller 61 30 82 53 Tilmeldingsfrist: 23.…
Læs mere >>

Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2019

dpk-meddelelser-bestyrelse-1024x538
Dansk Pointer Klub afholder hovedprøve den 22.- 23. og 24. marts 2019. Prøven afvikles med udgangspunkt fra ECCO Conference Center i Tønder. Dog vil der fredag den 22. marts være enkelte hold, som skal møde andre steder. Mødested for alle vil fremgå af program på klubbens hjemmeside, som kan findes på klubbens hjemmeside senest den…
Læs mere >>

Meddelelser fra Kassereren

dpk-meddelelser-1024x538
Kontingent 2019 Opkrævning af kontingent for 2019 bedes betalt senest inden udgangen af februar. Ordinære medlemmer 400 kr. Udlændinge 450 kr. Husstand 100 kr. B- medlem og sædbank 200 kr. Bedes indbetalt på konto i Danske Bank Reg. nr. 0933 Konto nr. 4378127572 Udlandet: Swift/Bic: DABADKKK Iban nr. DK2230004378127572 Kontingent kan også betales på mobilePay nr. 22…
Læs mere >>

Nyt fra Mentorudvalget

DSCF4039
Er du ny hundefører? Er du medlem af Dansk Pointer Klub? Så er her en unik chance for at blive en del af et fællesskab og dygtiggøre dig sammen med din hund. Mentorudvalget holder træningsweekend for nye hundefører d. 1. – 2. marts 2019. Weekenden starter fredag kl. 18.00 – eller når man har mulighed…
Læs mere >>

Valg til generalforsamling

dpk-meddelelser-bestyrelse-1024x538
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er to pladser på valg til bestyrelses poster i år. Alex Nissen, der ikke genopstiller. Flemming Fuglede Jørgensen, der genopstiller. Vi gør samtidigt opmærksom på, at hvis årbogen skal fortsætte, så skal arbejdet gøres af personer udenfor bestyrelsen, meldt ud på generalforsamlingen 2018.
Læs mere >>

Points til Årets Pokaler

pokal
Points opnået i årets løb, enten på markprøve, apportering eller udstilling til Årets Pointer, Ibsens lysestager, Takese Plaquetten eller Margrethe Bægeret. Pointsatser kan findes på siden om Pokaler. Point sendes til: Peter Due (Sekretær) 26 80 11 46 pduens@gmail.com
Læs mere >>

Hjemkaldelse af pokaler

Dansk Pointer Klub pokaler
I forbindelse med Dansk Pointer Klub’s generalforsamling og hovedprøve 2019. Bedes alle modtagere af pokaler fra Dansk Pointer Klub’s generalforsamling eller hovedprøve 2017, tilkendegive inden den 24. januar, om pokalerne medbringes på Vintermødet lørdag d. 26. januar, Træning på Kongenshus Hede lørdag d. 2 februar og søndag d. 3 februar eller om de sendes, dette…
Læs mere >>

Indkaldelse til Dansk Pointer Klubs generalforsamling 2019

Dansk Pointer Klub afholder ordinær generalforsamling – fredag d. 22. marts 2019 kl. 19.00
 på – ECCO Conference center, Ecco Alleen 4, 6270 Tønder, Tlf. 74911675 Dagsorden: Valg af 3 stemmetællere. Valg af dirigent. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i forløbne år, til beslutning. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse. Valg…
Læs mere >>

Invitation til Vintermøde i DPK

untitled-84-2
Dato: Lørdag d. 26 januar kl. 10 i FredericiaAdresse: Gårdspladsen, (Bæredygtigt Landbrug) Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia.Tilmelding: Annonceres i starten af januar, men sæt x i kalenderen nu. Program: Dressur og hundeføring som emne. Michael Frank Rasmussen.Oplæg af en dygtig dressør, i et emne vi til stadighed taler om i klubben og nu får vi…
Læs mere >>
Scroll til toppen