Oversigt over planlagte kuld

Søger du en engelsk pointer til jagt og prøver? Dette siden med nye annoncer over planlagte kuld og hvalpe på vej. Se også siden med Hvalpe til salg.
Er det første gang du søger en pointer, opfordrer Dansk Pointer Klub dig til at kontakte klubbens hvalpeformidler.

Gamekeepers Boys Will Be Boys. Foto Birgit Basballe

Hvalpe i Kennel Fuglede

Der forventes hvalpe i Kennel Fuglede i midten af maj måned. Fugledes Ever (Fugledes Disel – DKBRCH DKJCH Fugledes A. Mille) er parret med den svenske hanhund Gamekeepers Boys will Be Boys (Vetpoints Boss – Carnbrings Rosenbank).

Fugledes Ever er præmieret med flere gange 1.præmie i UK og har CK på udstilling. Hun er fra et kuld, hvor 7 af 9 hunde er præmieret med 1.præmie, heriblandt Årets hund 2023. 
I stamtavlen bag Fugledes Ever er der bl.a. danmarksmestrene og brugschampions Fugledes A. Mille, Fugledes Ultra, Fugledes Juvel og Fugledes Yatzy. Bag Ever er også brugschampions Astrups Siff, Fugledes Snert, samt Jagchampions Fugledes Extra og Fugledes Joker 
Desuden svenske tophunde som ØB`s Try og Stenbitens Sugarkane Hannover.

Gamekeepers Boys Will Be Boys er en spændende svensk hanhund, der i dette forår bl.a. har en 1. vinder med Cert og en 2. vinder. Boys opnående 1.præmie ÅK på DPK´s hovedprøven 2023, og er ligeledes Svensk Udstillingschampion. 
I stamtavlen bag Boys er højt meriterede hunde som Stenbitens Epson, Black Luckys Rapp og Black Luckys Ess.

Bag begge hunde er således Vestfjorddalens Black Luck, Black Luckys Kawass, Black Luckys Copiad og ØB´s Try i stamtavlen.

Interesserede jægere og hundesportsfolk kan ved seriøs interesse kontakte
Kennel Fuglede
Flemming Fuglede Jørgensen
mobil: 20300003
mail: kontakt@borupgaard.eu

Foto: Gamekeepers Boys Will Be Boys

Parring foretaget Kennel Skawboen

Parring foretaget Kennel Skawboen – Hvalpe født

Hvalpe født læs mere her: https://www.pointerklub.dk/hvalpe-foedt-i-kennel-skawboen/
Lucia De La Mazorra er blevet parret med Top Point Purdey 

Hvalpe forventes medio April.

LOE2616393 Lucia De La Mazorra
SE21476/2018 Top Point Purdey 

Begge forældre bruges til praktisk jagt

Purdey har bl.a. opnået følgende resultater på prøver.
1 UK HP
1 ÅK
Vinder med cert på Øland 
Nordisk mester på Gotland 
Vinder af Guldpokalen 
1 vinder på DPK vinderklasse med cacit
2 vinder på irsk svensk hovedprøve med reserve cacit.

Derudover er Purdey også Udstillings champion i Sverige. 

Lucia bruges udelukkende til jagt, hun har very good på udstilling. 

Er du interesseret i en hvalp efter denne spændende kombination så send gerne en mail til Kasper170419@gmail.com
eller kontakt mig på 
Tlf. 29920412

Se fiktiv stamtavle herunder

Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19