FCI standard

FCI standard Pointer

Oprindelsesland: Storbritannien
Klassifikation: FCI Gruppe 7 Stående jagthunde

Helhedsindtryk: 
Harmonisk og gennemført velbygget. Dens omrids er som en serie af yndefulde kurver. Virker stærk, men smidig.

Karakteristiske træk:
Aristokratisk. Årvågen, med tydelige tegn på at være stærk, udholdende og hurtig.

Temperament:
Venlig og ligevægtig natur.

Hoved:

Skallen er middelbred og passer harmonisk til længden af næsepartiet.
Stoppet klart markeret, og nakkeknuden fremtrædende.
Næse og øjenkanter mørke, men kan være lysere hos hunde af hvid/gul farve.
Næseborene med god vidde, bløde og fugtige.
Næsepartiet er noget konkavt og slutter i højde med næseboerne,
hvad der bevirker det såkaldte “dish face”.
Hovedet er let udmejslet under øjnene, og kindbenene er ikke fremtrædende.
Læberne er veludviklede og bløde.

Øjne:

Placeret med samme afstand til næseborene som til nakkeknuden, klare og venlige i
udtrykket. Enten nøddebrune eller brune, alt efter pelsfarven.
De er hverken udstående eller stirrende, og blikket er ikke rettet ned langs næsen.

Ører:

Med tynde ørelapper, ganske højt ansatte og liggende tæt til hovedet.
De er middellange og let tilspidsede mod enderne.

Bid: 
Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid,
d.v.s. at overmundens tænder tæt overlapper undermundens og er placeret lige i kæberne.

Hals:

Lang, muskuløs og let buet, uden løs halshud. Overgangen til skulderpartiet er stram og tør.

Forpart:

Skuldrene lange, skråtstillede og godt tilbagelagte.
Brystet netop bredt nok til at give rigelig plads til hjertet. Underbrystet når godt nedefter, i højde med albuerne. 
Forbenene er lige og stramme med god, oval benstamme, og senerne på deres bagside
er kraftige og ses tydeligt. Håndroden flugter med benets forside og er kun ganske lidt
fremtrædende på indersiden.
Mellemhånden er langstrakt, stærk og spændstig og let skråtstillet.

Krop:
Godt hvælvet ribbensparti, der strækker sig langt bagud og går jævnt over i det kraftige,
 muskuløse og let hvælvede lændeparti, som er kort og kompakt.
Hoftebenene ligger med god bredde og er fremtrædende, dog ikke over ryglinien.

Bagpart:

Meget muskuløs. Knæene er velvinklede, og både over- og underlår er godt lange.
Haserne lavt ansatte.

Poter: 
Ovale, med tæt samlede, buede tæer og fyldige trædepuder.

Hale:
Middellang, tyk ved roden, jævnt tyndere udefter og ender i en spids.
Den er godt beklædt med tæt tilliggende hår og bæres lige i forlængelse af ryglinien,
 uden at krølle opefter. Under bevægelse slår halen ivrigt fra side til side.

Bevægelse:
 
Blødt glidende og meget jordvindende med godt fraskub fra bagaktionen.
Albuerne må hverken drejes ind- eller udefter.
Bevægelsen skal helt klart være uden høje benløft.

Pels:
Fin i strukturen, kort, hård og ensartet, fuldstændig glat og lige med udpræget glans.

Farve: 
Den almindelige farve er hvid med lys tan, gule, leverfarvede eller sorte aftegninger.
 Ensfarvet eller trefarvet er også korrekt.

Størrelse:

Ønskelig skulderhøjde hanner: 63-69 cm (25-27 ins), tæver: 61-66 cm (24-26 ins).

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl,
hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Standarden godkendt ved FCI’s generalforsamling,
Jerusalem 23.-24. juni 1987.

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité november 1988

Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19