Artikler og historier

Skrevet af medlemmer i Dansk Pointer Klub
PDF ÅBNER VED KLIK PÅ DOKUMENTET

Rejsning som betingelse for opnåelse af 1. pr. i kvalitetskl.
af: Jens Bang

Fejende flot Familieweekend
af: Flemming Sørensen

Nordisk Pointer Match 2023
af: Jens Bang

Din artikkel her

Rejsning som betingelse for opnåelse af 1.pr. i…
af: Jens Bang

Din artikkel her

Din artikkel her

Din artikkel her

Nordisk Pointer Match, 2021
af: Jens Bang

Indtryk fra DPKs efterårsvk. ved Schackenborg
af: Niels Mølgaard Ovesen

Kongenshus er et mekka for engelsk hundesport i februar
af: Niels Mølgaard Ovesen

Pigerne kaster også glans over Dansk Pointer Klub
af: Niels Mølgaard Ovesen

Dansk Jagthunde Derby 2020. af: Niels Mølgaard Ovesen

NMO-80 år og hvad så.
af: Niels Mølgaard Ovesen

Svensk Derby og SM 2021
af: Jens Bang

Peter Jensens Mindepokal
af: Jens Bang

I regn og slud kom hundene ud af: Niels Mølgaard Ovesen

Og det skete den dage. af:
Niels Mølgaard Ovesen

Nordisk Samarbejde
af: Jens Bang

Kent Svensson takker…
af: Jens Bang

Svensk Pointer Klub 2019​​
af: Jens Bang

Færtforhold af Jens Høje Kristensen, red. af:
Niels Mølgaard Ovesen

Atter en smuk lodsejerfest i det midt-vestjyske af:
Niels Mølgaard Ovesen

Atter en dejlig træningstur på Kongenshus’ vidststrakte flader af:
Niels Mølgaard Ovesen

Udvælgelse og håndtering af hvalpen og den unge
af: Carlo Nørtoft

Nyjægerjagt  
af: Peter Due

Mens vi venter… om Mathias Nissen & Søren Espersen
af: Niels Mølgaard Ovesen

Nordiske Fristelser
af: Jens Bang

Omkring Peter Gude
af: Niels Mølgaard Ovesen

Der var engang  
af: Niels Mølgaard Ovesen

Formandsopgøret i Svensk Pointer Klub
af: Jens Bang

Tid til forandring
af: Niels Mølgaard Ovesen

Den stående engelske hund
af: Carlo Nørtoft Thomsen

Indavl/linieavl, o.s.v.
hvad er det?
af: Af Helle Friss Proschowsky, Ph.D.

Indavl og Linieavl: Spiller vi Hasard med vores Hunde?
af: Birgitte Ask

Fuldblods pointer eller Fuldbrugs Pointer
af: Carlo Nørtoft Thomsen

Race Portræt DKK
Tekst: Wiegaarden/Tine Luther
Foto: Erik Petersen og Svend Buchhave

Fætter / kusine parring
COI 6,25 %
Skema udarbejdet EP

Blodslinjene bak en
NM-vinner
Forfatter: Harald Rogne
Foto: Ulike kilder

De sidste års dårlige resultater for pointeren
af: Laust Nørskov

Apporteringsstunder
og minder
af: Niels Mølgaard Ovesen

Agurketid og så meget andet
af: Niels Mølgaard Ovesen

Der var engang for
100 år siden
af: Niels Mølgaard Ovesen

Så er det agerhønsetid…
af: Niels Mølgaard Ovesen

Leder du efter de gamle forside fotos?

Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19