Dansk Pointer Klubs avlsfond

Fremmer avl i Danmark og hjælper økonomisk

Dansk Pointer Klubs avlsfond

For at holde racen sund giver Dansk Pointer Klub og klubbens avlsfond tilskud til import af hunde og udenlandske parringer.
Læs mere her om Sædbanken og Eliteavlsregistret.

Regler for tilskud fra avlsfonden

I bestræbelserne på at tilføje Dansk Pointer Klub nyt og brugbart avlsmateriale, har klubbens bestyrelse vedtaget, at der kan udbetales et tilskud fra avlsfonden til importerede pointere.

Såfremt der skal udbetales et tilskud fra Dansk Pointer Klubs avlsfond, skal hunden opfylde
følgende kriterier:

  1. Begge forældre skal være opdrættet og stambogsført i udlandet.
  2. Hunden skal have opnået 1.præmie i åben klasse på anerkendt markprøve i Danmark.
  3. Hunden skal have opnået karakteren “very good” på anerkendt udstilling i Danmark efter sin 24 måneders fødselsdag.
  4. Hundens ejer skal være bosiddende i Danmark og være medlem af Dansk Pointer Klub.
  5. Ejeren sender ansøgningen om tilskud fra avlsfonden til Dansk Pointer Klubs bestyrelse.

Der udbetales max 500,- euro.

Der kan kun udbetales tilskud hvis der er midler på avlsfondens konto. Hvis midlerne på kontoen er brugt op, kan der søges igen næste år.

Dansk Pointer Klub, Januar 2013

Regler for tilskud fra avlsfonden

I bestræbelserne på at tilføje Dansk Pointer Klub nyt og brugbart avlsmateriale har klubbens
repræsentantskab og bestyrelse vedtaget, at der kan udbetales et tilskud fra avlsfonden til import af sæd og parringer med udenlandske hanhunde.

Såfremt der skal udbetales et tilskud fra Dansk Pointer Klubs avlsfond, skal mindst to hvalpe fra kuldet opfylde følgende kriterier:

  1. Hanhunden (faren) og dennes forældre skal være opdrættet og stambogsført i udlandet.
  2. Afkommet skal have opnået førstepræmie i åben klasse på anerkendt markprøve i Danmark eller i udlandet.
  3. Hvalpene skal have opnået karakteren “very good” på en anerkendt udstilling i Danmark eller i udlandet efter at sin 24 måneders fødselsdag.
  4. Opdrætteren, der modtager tilskuddet, skal være bosiddende i Danmark og medlem af Dansk Pointer Klub.
  5. Opdrætteren sender ansøgningen om tilskud fra avlsfonden til Dansk Pointer Klubs bestyrelse.

Der udbetales max 500,- euro.

Der kan kun udbetales tilskud hvis der er midler på avlsfondens konto. Hvis midlerne på kontoen er brugt, kan der søges igen næste år.

Dansk Pointer Klub, Januar 2013

Scroll til toppen