Træning af din pointer

Tiden med pointerne i marken er for mig som et frikvarter. Der er er masser af frisk luft og ikke mindst gode oplevelser. Man glædes når træningen går op i en højere enhed, og lykken ved at kunne dele den stående hunds sublime arbejde med andre er en stor tilfredsstillelse. Arbejdet med pointeren giver minder der brænder sig fast på nethinden - minder der ikke kun gøres op i resultater, men i oplevelser.

Flemming Sørensen, medlem af Dansk Pointer Klub

Godt at vide om træning af din Pointer

Af medlemmer i Dansk Pointer Klub

Uddannelse af fuglehunden

Træningen af en stort-gående pointer med en stærk jagtlyst og høj fart er et omfattende arbejde, som skal gøres med tålmodighed.
Det stiller store krav til føreren. Selvom pointeren er en trænbar race, kommer lydighed, grundfærdigheder og jagtdisiplin ikke af sig selv.

Klubbens mentorordning
FUGLEHUNDENS PENSUM
 1. Kontakt
 2. IKKE løbe efter hårvildt og husdyr
 3. JA/NEJ
 4. Gå pænt i snor (det gør livet lidt lettere)
 5. Dæk
 6. Køre i bil – kunne ligge i bilen i længere tid
 7. Komme, når man kalder – i alle situationer og på STOR afstand
 8. Kende fløjtekommandoer
 9. Apporterer dummyer – og skudt vildt og aflevere det til hånd
 10. Svømme og hente vildt i vand
 11. Dirigering
 12. Søge på marken
 13. Forholde sig roligt, når den ikke arbejder, både derhjemme og mens man venter på marken.
 14. Stand, sekundering, rejse fugl og ro i opflugt
 15. Udvise ro ved skud
 16. Kunne koncentrerer sig
 17. Stoppe, på kommando – i alle situationer og på STOR afstand
 18. Have en god kondition og udholdenhed i al slags vejr
Kontakt

God kontakt mellem hund og fører er alfa og omega I træningen af pointeren. Den gode kontakt trænes gennem samvær, små daglige øvelser, og ikke mindst brug af stemmeføringen. Beløn den spontane kontakt, gør det spændende for hunden at være omkring dig som ejer og giv hunden oplevelser I forskellige terræntyper.

Spændende udfordring at lære hunden at kende og etablere et samarbejde.

Lasse Weberg, medlem af Dansk Pointer Klub

IKKE løbe efter hårvildt og husdyr

Hunden skal tidligt lære små og enkle kommandoer. ”Sit” eller ”dæk” og ”bliv” kan trænes fra hvalpen er 8 uger. Her skal man være konsekvent i træningen. Lad ikke den unge hund løbe efter hårvildt – grundlæggende skal hunden ALDRIG gøre noget som hvalp, som man ikke ønsker den skal når den bliver voksen.

Ja / nej

Hundetræning er 99 % glæde og 1 % træning. Brug stemmen allerede fra hunden er hvalp. Lær den simple kommandoer – ros den når den gør noget godt, og brug stemmen med et konsekvent “Nej”, når hunden gør noget du ikke ønsker.

Gå pænt i snor

Det kan være svært, når man er ude I terrænet og der sker spændende ting. Der skal man gøre op med sig selv hvor meget man vil acceptere I forhold til at “trække I snoren”.

Køre i bil

Helt fra hvalp er de ten god ide´at vænne hunden til at være I bilen. Fra første dag skal hunden have en transportkasse, og der skal den have fred og ro. Start med korte ture, og udbyg efterhånden som hunden bliver ældre. Tag gerne kassen med indenfor I huset, og lad hunden sove I kassen når den er træt.

Dæk
Komme når man kalder

Fra hvalp skal man træne hunden i at kunne sit navn. I starten belønner man når hunden kommer, og der findes en lang række simple træningsøvelser, som kan anvendes. Når hunden kender sit navn, og den ikke adlyder, så skal man et skridt tilbage i træningen, evt sætte en lang snor på hunden og igen træne indkald.

Kærlighed, kærlighed, kærlighed – så kommer det af sig selv.

Jens Have, medlem af Dansk Pointer Klub

Kende fløjtekommandoer

tekst

Apporterer dummyer – og skudt vildt

tekst

Dirigering

Dirigering indlæres, når man begynder med træningen I marken. Brug kroppens signaler til at få hunden til siderne – stræk evt kortvarigt armen ud til den side som hunden skal løbe. Dirigering trænes yderligere I forbindelse med apporteringstræningen.

Svømme og hente vildt i vand

Vandarbejdet er måske ikke lige pointerens spidskompetence, derfor er det vigtigt at den tidligt bliver vænnet til at komme i vand. Gå en tur langs vandet, og tag evt den unge hund med ud i vandet i snor. Lad den være sammen med hunde der er glade for vand, og de første gange hunden decideret skal svømme, kan det være en god ide´ at gå med den ud indtil den svømmer. Igen er det ”små skridt” fremad der tæller.

Søge på marken

Se evt artikel I Jagthunden 1/2019…..

Forholde sig roligt, når den ikke arbejder

I hjemmet er det god træning at lære hunden at den skal være I sin kurv eller evt transportkasse. Den skal vænne sig til at slappe af. Igen her skal man gøre op med sig selv hvor meget man vil acceptere I forhold til at “springe op” og “trække I snoren”.

For mig er hundetræning en skøn aktivitet, fordi man kommer ud i naturen sammen med hunden og man møder mange herlige mennesker.

Katarina Green, medlem af Dansk Pointer Klub

Udvise selvkontrol og holde fokus

tekst om at kunne koncentrerer sig

Stoppe på komando

tekst

Stand, sekundering, rejse fugl og ro i opflugt

Meget mere om det emne her >>>

Udvise ro ved skud

Det er meget vigtigt, at hunden vænnes til skud – og dette skal ske stille og roligt. Bliver hunden først ”skudræd”, kan det være vanskeligt at få rettet. Tag hunden ud sammen med andre hunde, og lad en kammerat afgive skud et stykke væk. Man kan også køre ud til en skydebane, parkere langt væk og stille og roligt gå tættere på skydebanen. Samtidig snakker man med hunden og giver den evt nogle godbidder.

Have en god kondition og udholdenhed i al slags vejr

tekst

- og hvis der går kludder i det

tekst og spørg – spørg – spørg.

Vi ses derude...

Læs også....

Pointerens mentalitet og anvendelse

Af Carlo Nørtoft Thomsen og Erik Petersen for DPK 2009

Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19