Pointerens historie

- kort fortalt
Udarbejdet af Erik Petersen for DPK 2009

The Spanish Pointer, George Stubbs 1724-1806. Public domain

Fra grov spaniard til engelsk elegance

Navnet Pointer kommer af det spanske “de punta”, og meget tyder på, at pointeren har sit udspring i Spanien. Andre mener, at den stammer fra Italien, idet man her har funder et billede, der meget ligner en pointer og som er udført af den italienske maler Pisanello, der døde i 1455.  Noget skrevet herom findes ikke, og det bliver derfor kun gisninger, man kan have om, hvorfra pointeren stammer.
I hvert tilfælde regner man med, at den spanske pointer er stamfader til den engelske pointer, som man nu i almindelighed benævner denne race, fordi den særlig i dette sportsland nåede den udvikling  og udbredelse, der skabte dens verdensry.

De første pointerportrætter

Hvornår pointeren er kommet til England, kan ingen med sikkerhed fastslå, men det første sikre spor er fra 1688. Sandsynligvis er det spanske pointere, der via Frankrig er kommet til England.

Det ældste billede, der viser pointere i englændernes besiddelse, er et kobberstik fra 1725. Det forestiller “Den anden hertug af Kingston”, som skyder over sine ti pointere,  alle af en type, der minder om de franske pointere.

Den spanske pointer var, efter hvad et meget gammelt billede viser, en grov hund med et tungt hoved, store ører, bred pande og stærke kæber med hængende læber. Dens bryst var dybt og lemmerne grove, halen lige og grov og hårlaget stridt, ikke glat.

William Arkwright, fra bogen En skildring af racen Pointeren af Finn Møller Jørgensen

Pointer portrætter, fra bogen En skildring af racen Pointeren af Finn Møller Jørgensen

Det tog 100 år

Der hersker en del uklarhed omkring, hvorledes den første pointeravl blev drevet i England. Men det står klart, at man var utilfreds med den spanske pointer. Den var for tung og dermed også for langsom og ikke særlig udholdende. Jagten med sådan en hund kunne i længden ikke tilfredsstille de sportsglade englændere. De var allerede vant til på hesteryg at følge den hurtiggående Foxhound over stok og sten. Derfor besluttede englænderne, at udvikle den spanske pointer således, at den fik et livligere temperament, forøget hurtighed og ikke mindst en større udholdenhed.

Det tog ca. 100 år, og først da William Arkwright fra 1880erne satte sig for at fremelske en pointer med smukke linier og glimrende jagtegenskaber, kom man frem til den standard, der med enkelte ændringer stadig er gældende for pointeren.
De pointere, der i dag dominerer avlen i hele Skandinavien og det meste af Europa, er så godt som alle efterkommere af hans pointere.

Link til FCI Standard

Herta, ligger på sin halmpude, fra bogen En skildring af racen Pointeren af Finn Møller Jørgensen

Da Hertha blev et begreb

Omkring 1864 dukkede pointeren “Gamle Hertha” op. Hendes farve var ensfarvet gul. Nogle mener, at hun kom sammen med de danske tropper på deres tilbagetog fra Dannevirke, men meget tyder på, at hun stammer fra Hertugen af Augustenborgs kennel. 
Hertha vandt stort ry for sine eminente evner i mark og skov.  Der blev trukket flere hvalpekuld på hende, og hendes afkom i andet-, tredje led blev parret med gulbrogede pointere.  En del af disse hunde viste, at de havde arvet deres oldemors gode jagtlige egenskaber.
Hertha lagde i 1897 navn til den nystartede Hertha Klub. Klubbens opgave var at arbejde for den ensfarvede gule Hertha-pointer. I tiden omkring århundredeskiftet viste der sig en del dygtige og smukke hunde, der gjorde sig bemærket i det  ganske land. Hele tiden blev Hertha pointerne krydset med fuldblodspointere, og efterhånden var der ikke meget Hertha-blod tilbage

Dansk Pointer Klubs første bestyrelse var

Dansk Pointer Klub blev til

I 1918 stiftedes Dansk Pointer Klub, og Hertha Klubben blev indlemmet heri.
I 1890erne blev det besluttet at oprette et stambogsregister, og nu kom der for alvor gang i pointeravlen.  Der indførtes gode hunde fra Tyskland.  De fik stor betydning i den tidlige avl. Selv om de kom fra Tyskland, var de  af ren engelsk afstamning, og der findes ikke mange pointere i Norden, hvor sporene ikke kan føres tilbage til dette engelske blod.

Læs mere om Dansk Pointer Klubs historie
Klubben gennem 100 år
Skrevet af Niels Mølgaard Ovesen

Diamid

Legendariske avlshanner

Fra Arkwrights kennel i England blev der til Finland indført en sort hanhund “Diamid”.  Han viste sig at være en fortræffelig avlshund, og hans navn går igen i mange pointerstammer i Norden. I mellemkrigstiden var der stor fremgang for racen. Det kulminerede i 1936-37. Der var i den periode mange betydningsfulde hunde, men det vil føre for vidt at omtale selv de mest betydningsfulde. Dog skal nævnes to  hunde, da de i kraft af deres store nedarvningsevne fik stor betydning for den videre udvikling.
Først King af Skanderborg fra midten af 30erne. Han prægede sit afkom både på det jagtlige og på eksteriøret. Fra Finland kom i 1946 Fieldborn Giant Killer, en sortbroget hanhund. Han videregav en usædvanlig stor jagtlyst,  præcis fugletagning og et smukt eksteriør.

Fieldborn Giant Killer, fra bogen En skildring af racen Pointeren af Finn Møller Jørgensen

Frisk blod

Op igennem 40eren, 50erne og 60erne rådede vi i Danmark over en stor og smuk pointerbestand, der såvel for deres  eksteriør som for brugsegenskaberne rangerede i toppen af verdenseliten.
Gennem de seneste årtier er dansk pointeravl hovedsagelig bygget op om tre store stammer. Der er tidligere omtalte King af Skanderborg, Fieldborn Giant Killer og den svenske hanhund Black Luck, der en tid var her i landet. Disse tre hunde viste stor nedarvnings stabilitet, og de fleste pointere i Danmark er i familie med en af dem.

Assynt Tom sekunderer, fra bogen En skildring af racen Pointeren af Finn Møller Jørgensen

En stolt historie fortsætter

I midten af 1980erne startede en ny import både fra England, Sverige og Norge. Her har især den engelske Assynt Tom tilført jagtlyst og præcis fugletagning, hvorimod han på det eksteriørmæssige ikke har været nogen gevinst i avlen. Pointerne i 1980erne og 90erne er godt beskrevet i bogen “Pointeren”, udgivet af Dansk Pointer Klub. Her har forfatteren Finn Møller Jørgensen omtalt alle de pointere,  der frem til 1997 har gjort sig bemærket på markprøver og udstillinger. Bogen kan købes gennem Dansk Pointer Klub. Kontakt klubbens kasserer Anny Diedrichsen

Pointeravlen i Danmark styres af opdrætterne i Dansk Pointer Klub.

LÆS MERE

Har man lyst til at læse mere om pointernes oprindelse, kan følgende bøger anbefales:

På dansk
POINTEREN.
En vejledning i avl, opdræt og dressur.
Af  L. P. Olsen.
Udgivet af Gyldendal 1933.

POINTEREN.
Af Bent Hansen.
Udgivet af Clausens Forlag 1981.   

EN SKILDRING AF RACEN POINTEREN.
Af Finn Møller Jørgensen.
Udgivet af Dansk Pointer Klub 1997.

På engelsk
THE POINTER and his predecessors.
Af William Arkwright. London 1906

Se flere detaljer om eliteavlen

Dansk Pointer Klubs avlsregister for elitehunde.
Listen har mere end 200 hunde registret. 

Scroll to Top

Privatlivspolitik på

DANSK POINTER KLUBS HJEMMESIDER

Sidst opdateret den 25. oktober 2019.

Oplysninger om persondata
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i Dansk Pointer Klub / cvr. 37828726. Som følge af dit medlemskab med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.
Dette kan du ændre i ifølge nedenstående.
Grunden til at klubben har data og billeder af dig og dine hunde, er for at vi medlemmer kan kontakte og hjælpe hinanden med vores hobby, og samarbejde om, at have en god og stærk forening sammen, og for at vi kan lave en levende og interessant hjemmeside for dels medlemmerne og for interesserede i Pointeren og Dansk Pointer Klub.

OVERSIGT:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Dansk Pointer Klub indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du melder dig ind i klubben. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, land, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, og type af medlemsskab. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til levering af medlemsbladet “Jagthunden” og login til medlemslisten. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Desuden har og bruger klubben billedmateriale fra prøver og arrangementer til brug på hjemmesiden, opslag og historisk materiale.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.
Når du bliver medlem i klubben, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på din aftale med klubben og opkrævning af kontingent.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i af klubbens kasserer. Ved ophør som medlem i klubben vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet og vi opbevare kun historiske relevante oplysninger fra din tid i klubben.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til registrering af medlemskab og opkrævning af kontingent, oplysningerne bruges først og fremmest til almindelig administration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med klubben.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart med undtagelse af Stående Jagthunde i Danmark (SJD) https://www.sjid.dk/ udgiver af medlemsbladet “Jagthunden”.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at klubben (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem i Dansk Pointer Klub ret til at få indsigt i og bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Dansk Pointer Klub i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig i vores IT-system og på hjemmesiden https://www.pointerklub.dk og på medlemssiden https://medlem.pointerklubben.dk, skal du rette henvendelse til Dansk Pointer Klub på e-mail: pointerklub@gmail.com.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klub

Senest revideret: 27-10-19
Næste revision: 31-12-19