Kontingent

Årskontingent (1. jan-31. dec betales senest 12. januar)

KONTO OPLYSNINGER DPK Reg. 0933 Konto 4378127572
Betaling for udenlandske medlemmer sker via klubbens konto:
Swift/BIC: DABADKKK
Iban. Nr.: DK2230004378127572
Kontingenter

A-medlemsskab 400 kr.
B-medlemsskab 200 kr.
Husstands-medlemsskab 100 kr.
Udenlandske medlemmer skal betale 50 kr. ekstra pga af udenlandsk bankgebyr 

Meddel kassereren hvis der er ændringer til din adresse og eller email.