Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Dansk Pointer Generalforsamling 2022 

Fredag den 18. marts kl. 17.00 på DPK hovedprøve på Vissenbjerg Storkro på Fyn.

AdresseSøndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Telefon64 47 38 80

DAGSORDEN:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2021
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år
  På valg: Flemming Fuglede og Anne Hansen
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
  2 suppleanter på valg: Anny Diederichsen og Thomas Kristensen

 7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 5 ()
  På valg er:
  I.  Jes Kragh & Henrik Christensen
  II. Erik Aarø & Børge Sommer
  III. Allan Bredsgaard som vil forsøge at finde en til at hjælpe i Sønderjylland
 8. Valg af revisorer for 1 år
  På valg er Jens Foldager og Jens Have

 9. Forslag fra medlemmerne
 10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget af formanden senest 11. marts 2022.

Scroll til toppen