Indkaldelse til Dansk Pointer Klubs generalforsamling 2019

Dansk Pointer Klub afholder ordinær generalforsamling –

fredag d. 22. marts 2019 kl. 19.00
 på –

ECCO Conference center, Ecco Alleen 4, 6270 Tønder,
Tlf. 74911675

Dagsorden:

 1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i forløbne år, til beslutning.
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse.
 5. Valg af 2 bestyrelses medlemmer for 3 år.
  På valg er Alex Nissen og Flemming Fuglede Jørgensen.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  På valg er: Anne Hansen (1. suppleant) og Erik Aarø. (2. suppleant)
 7. Valg af 2 repræsentanter for region 1, 2 & 3 for 3 år.
  Region 1 Nordjylland, på valg er Jacob W. Jacobsen og Jes Krag.
  Region 2 Midtjylland, på valg er Martin Mortensen og Erik Aarø.
  Region 3 Sydjylland, på valg er Allan Diderichsen og Allan Bredsgaard.
 8. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  På valg er: Jens Foldager og Steffen A. Olesen.
 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og klubbens medlemmer.
  Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, såfremt de meddelt formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år.
 10. Eventuelt. Her kan alt vedrørende klubben diskuteres, men intet kan vedtages.

Dagsordenen kan findes som pdf dokument, for mere printervenlig version,
>>DPK-generalforsamling-2019-dagsorden

Scroll til toppen