Alt om DPKs Minihovedprøve efterår 2020

Indbydelse til Mini-Hovedprøve og generalforsamling

Kære Medlemmer i Dansk Pointer Klub.

Efter mange vågne timer og spekulationer omkring, afviklingen af vores mini-hovedprøve, kommer der her Bestyrelsens planer for afviklingen.

Mini-Hovedprøve overblik
Djursland
Djursland
Djursland
Djursland
Djursland
Djursland
Transport
Sydjylland
Sydjylland
Sydjylland
Udstilling
Lørdag 26. september
kl. 14.00
Fællesspisning
Lørdag 26. september
- mere info senere
Generalforsamling
Lørdag 26. september
kl. 20.00
VK
Søndag 27. september
kl. 8.00
UK
Søndag 27. september
kl. 8.00
Kvalificering til UKK for de hunde der overholder aldersbegrænsningen.
UK / ÅK (Uofficiel)
Søndag 27. september
kl. 8.00
Kvalificering til UKK.
Vi kører til Sydjylland
Søndag 27. september
kl. 16.30-19.30
Festmiddag
Søndag 27. september
kl. 20.00 med uddeling af DPK's årspokaler
UKK
Mandag 28. september
kl. 8.00
ÅK
Mandag 28. september
kl. 8.00

Efter mere end et halvt års Coronakrise i Danmark prøver vi nu at ”skyde” DPK i gang igen.

Vi har i DPK en solid moden medlemsskare, og vi i bestyrelsen ved at medlemmerne forventer, at vi er aktive og progressive, men også at bestyrelsen holde klubbens traditioner højt.

DPK´s pokalskab er traditionsfyldt og indholdet skal uddeles hvert år og en generalforsamling der skal afholdes. Derfor har bestyrelsen besluttet at lave en MINI-HOVEDPRØVE her i efteråret sammen med vores vinderklasse.

Første og anden dag pågår på Djursland ved Børge Sommer tlf. 2078 6075. Thorsagervej 26, Mesballe, 8550 Ryomgård. 

Vi startet lørdag d. 26/9 kl. 14.00 med udstilling. Senere vil der være fællesspisning. Kl 20.00 er der generalforsamling i Mesballe forsamlingshus – beliggende ved Børge Sommers adresse.

Søndag d. 27/9 kl. 8.00 løber DPK’s efterårsvinderklasse af stablen. DPK afholder derudover UK kvalitetsklasse med kvalificering til UKK for de hunde der overholder aldersbegrænsningen.
Og for de hunde der var startberettiget til UKK d. 5/4-2020, vil der blive afholdt en uofficiel kvalificeringsprøve UK/ÅK.

Efter prøveafslutningen på Djursland kører vi alle til Sønderjylland.

Der er festmiddag søndag d. 27/9 kl. 20.00 på Øster Højst kro – Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgum Kloster, hvor DPK’s årspokaler vil blive uddelt.

Mandag d. 28/9 kl. 8.00 er der samling foran Øster Højst Kro hvorefter vi kører ud til dagens UKK samt åbenklasse på Schackenborg. Flemming Sørensen – tlf. 2825 2839 er prøveleder.
Antallet dog med den begrænsning terrænerne giver os.

Bestyrelsen i DPK anmoder medlemmerne om at støtte vores initiativ og positivt acceptere de ændringer vi i bestyrelsen har måtte tage i denne vanskelige Coronatid.

De bedste hundesports hilsner. 
  Flemming Fuglede, formand

>> Hent printvenlig invitation, program og dagsorden Mini-hovedprøve 2020 – 7 sider

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dansk Pointer Klubs generalforsamling 2020 i Corona undtagelse. Lovligt varslet med denne indkaldelse.

Dansk Pointer Klub afholder Corona udsat generalforsamling Lørdag d. 26. september kl. 20.00 i Mesballe forsamlingshus, Thorsagervej 26, Mesballe, 8550 Ryomgård.

DAGSORDEN

  1. Valg af 3 stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i forløbne år, til beslutning.
  4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse.
  5. Valg af 1. bestyrelses medlemmer for 3 år. På valg er Steffen Olesen.
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er: Anny Didriksen (1. suppleant) og Erik Aarø. (2. suppleant).
  7. Valg af 2 repræsentanter for region 4 for 3 år. På valg er Svend Buchave og Jeff Nielsen, ønsker ikke genvalg.
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er: Jens Foldager og Jens Have.
  9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og klubbens medlemmer. Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, såfremt de er meddelt formanden skriftligt inden 1. september 2020.
  10. Eventuelt. Her kan alt vedrørende klubben diskuteres, men intet kan vedtages
Læs mere >>
Deltagelses kriterier UKK september 2020

Forklaring på, hvorfor bestyrelsen laver undtagelsesregler for UKK 2020 og 2021. UKK er måske den vigtigste prøve for en årgang pointere, især når det kommer til bedømmelse af avlsmaterialet.

Corona har forstyrret denne mulige visning og bedømmelsesmulighed. Men bestyrelsen bør give en årgang pointere, så vidt det er muligt, samme mulighed som andre årgange. Derfor har vi vedtaget denne Corona-betingede ændring for vores “Mini hovedprøve” i september. For at Pointere, der kunne have kvalificeret sig til UKK i april, men ikke fik muligheden pga. nedlukning, skal have en mulighed.

Derfor: Pointere der var kvalificeret med 1. UK inden hovedprøven, deltager med denne adgangs kvalificering som vanligt også, selvom de nu er blevet to år. Pointere der er blevet to år efter 5. april, men ikke opnåede kvalificerende 1. præmie i UK, vil få en mulighed søndag d. 27. september på minihovedprøven.

Den bedømmelse og mulige 1. præmie vil kun give adgang til UKK, men ikke medføre anerkendt præmiebedømmelse i alm UK og heller ikke i ÅK.

Hunde, der ikke er fyldt to år søndag d. 27. september, kan også deltage og vil blive bedømt som almindelig UK hund med præmiebedømmelse og stambogsføring.

Pointere der var under to år d. 5. april, og som efterfølgende har fået 1. pr i Åk inden Minihovedprøven, samt hunde der får 1. præmie bedømmelse på Derby, er ligeledes kvalificerede til deltagelse i denne Corona UKK.

Læs mere >>
Program minihovedprøve
Lørdag d. 26. september
Se detaljer om prøven og overnatning her >>


AKTIVITETER:
Udstilling og generalforsamling
MØDESTED: Mesballe forsamlingshus, Thorsagervej 26, 8550 Ryomgård

Kl. 14:00 Udstilling for Pointere, dommer Gunnar Jensen

Kl. 18:00 Fællesspisning

Kl. 20:00 Generalforsamling

Søndag d. 27. september


PRØVER: VK, UK og UKK-kvalifikationshold
MØDESTED: Mesballe forsamlingshus

Kl. 08:00 Opråb og afgang til marken (VK, UK og UK/ÅK kvalifikations)

Ca. 16:00 Præmieoverrækkelse

16:30-19:30 Transport til Sydjylland

Kl. 20:00. Festmiddag. MØDESTED: Øster Højst Kro, Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster.

Mandag d. 28. september

Se detaljer om prøven og overnatning her >>

PRØVER: UKK og kvalitetsklasse (ÅK)
MØDESTED: Øster Højst Kro

Kl. 08:00 Opråb og afgang til marken (UKK og ÅK)

Kl. 16:00 Matchning for de præmierede pointere i UK og ÅK, samt efterfølgende præmieoverrækkelse.

Der tages forbehold for ændringer, da vi i skrivende stund, venter på et par godkendelser. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at holde et vågent øje med hjemmesiden, hvor vi vil oplyse om tilmeldinger og bestillinger af mad, samt madpakker og mulighed for overnatning.

Mini-hovedprøve på djursland

Første og anden dag pågår på Djursland ved Børge Sommer tlf. 2078 6075
Mødested: Thorsagervej 26, Mesballe, 8550 Ryomgård 

Vi startet lørdag d. 26/9 kl. 14.00 med udstilling, senere er der fællesspisning. Kl. 20.00 er der generalforsamling i Mesballe forsamlingshus – beliggende ved Børge Sommers adresse.
Under Generalforsamlingen kan der købes øl og vand plus Marianne laver kaffe og kage.

Søndag d. 27/9 kl. 8.00 afholdes DPK’s efterårsvinderklasse. Vi afholder derudover UK kvalitetsklasse med kvalificering til UKK for de hunde der overholder aldersbegrænsningen.
Og for de hunde der var startberettiget til UKK d. 5/4-2020, vil der blive afholdt en uofficiel kvalificeringsprøve UK/ÅK.

Efter prøveafslutningen og præmieoverrækkelse på Djursland kører vi alle til Sønderjylland hvor vi afholder festmiddagen med uddeling af årspokaler. Vi mødes på Øster Højst Kro, Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster. kl. 20.00.

Tilmelding til prøverne foregår via hundeweb, og skal være foretaget senest mandag den
14. september.

Der er flere muligheder for overnatning:
Der plads til Campingvogne og telte på hos Børge og Marianne 2078 6075
Andre muligheder, max 15 km fra Mesballe.
Djurs Hytteby.dk tlf 8639 8500.
Pindstrup Centret tlf 8639 6111
Auning Kro tlf 8648 3453

Mini-hovedprøve i Sønderjylland

Søndag aften den 27. september og mandag den 28. september afholder Dansk Pointer Klub henholdsvis festmiddag og kvalitetsklasse (ÅK) samt UKK i det sønderjyske.
Mødested: Øster Højst Kro, Bredgade 24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster

Festmiddagen afholdes på Øster Højst Kro. søndag den 27. september klokken 20.00.
Menu samt tilmelding vil fremgå af opslag på Dansk Pointer Klubs hjemmeside.

Mandag den 28. september vil der blive afholdt UKK og kvalitetsklasse ÅK.
Mødested: Øster Højst Kro klokken 08.00 – afgang til terræn er klokken 08.30.

Lodtrækning til startrækkefølgen i UKK foretages inden afgang.
Matchning for de pointere der har opnået 1. præmie i UK eller ÅK, vil foregå fra klokken ca 16.00. Mødested oplyses ved morgenparolen.

Tilmelding til prøverne foregår via hundeweb, og skal være foretaget senest mandag den
14. september.

Der er flere muligheder for overnatning:
Tønder Sport og Fritidscenter (Vandrehjem): 7492 8830
Terkelsbøl Lystfiskeri & Camping: 7464 2371
Hostrups Hotel Tønder: 7472 2129
Schackenborg Slotskro: 7473 8383

PRAKTISK INFO

Bestilling af forplejning sker via hjemmesiden her: Online bestilling. Mere info på vej

Spørgsmål til forplejning kontakt Anny Diederichsen på mail:
stenmarken@email.dk

Spørgsmål til tilmelding kontakt Steffen Godthaab Olesen:
don_olesen@hotmail.com – telefon: 9189 4271

Vi glæder os til at se jer til årets mini-hovedprøve 2020.

De bedste hilsner
Dansk Pointer Klubs bestyrelse

>> Hent printvenlig invitation, program og dagsorden Mini-hovedprøve 2020 – 7 sider

Del på facebook
Del på email
Scroll til toppen