Konstituering af DPK’s Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 22. marts 2019 på Ecco Centret i Tønder, trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig som vedtægterne foreskriver.
Konstitueringen er som følger:
Formand: Flemming Fuglede Jørgensen
Næstformand: Jan Kock
Sekretær: Peter Due
Bestyrelsesmedlem: Anne Boelsgaard Hansen, valgt for 3 år
Bestyrelsesmedlem: Steffen Godthaab Olesen, valgt for 1 år
Kasserer (udenfor bestyrelsen): Anny Diederichsen

Se og– eller kontakt bestyrelsen her >> Dansk Pointer Klubs bestyrelse

Scroll til toppen