Nekrolog, æresmedlem Hans Pahle

Nekrolog Æresmedlem I Dansk Pointer klub Hans Pahle

Efter Hans Pahles helbred i længere tid var blevet dårligere og dårligere fandt et aktivt liv en ende d. 9/7-2011.

Efter barndom og ungdom i Norge blev Hans Pahles arbejdsliv i Danmark. I den tid jeg har kendt Hans har han arbejdet som overlæge på Diakonissestiftelsen – et hverv som han røgtede med omhu og uden skelen til tidspunkt i døgnet. Patienterne kunne altid kontakte deres læge hvis de var i problemer. Hans Pahle fungerede også i en årrække som korpslæge for Falck, en ansvarsfuld stilling for en stor koncern, som blev varetaget på bedste vis.

Der hvor vi alle kender Hans Pahle, er for hans mange relationer inden for jagt og specielt jagthunde sporten med den stående hund. Som de vigtigste kan nævnes: medlem og formand for Dansk kennel klub, formand for DJU´s dommerudvalg, medlem af FJD´s bestyrelse, medlem af Dansk Jagthundeudvalg og medlem af DPK´s bestyrelse – et udpluk af en ihærdig organisations mands arbejdspalette. Hans Pahle var også en af initiativtagerne til sammenlægningen af Dansk Jagtforening og Landsjagtforeningen for at vægte jægernes interesser i samfundet. Derfor fandt Hans dette initiativ altafgørende.

Det Hans Pahle satte allermest pris på var en jagttur med stående hund og her var hans eneste valg en Pointer. Natur, jagt og hund gik i en højere enhed når man var sammen med Hans. Den glæde han udstrålede blot ved at se på en stilren pointer over fjeld eller mark var enestående. Jagtens udbytte var mindre væsentlig, naturoplevelsen og samværet imellem hund og mand var det vigtigste.
Hans Pahle har virket som markprøve dommer i et helt menneskeliv. Der findes ikke den betydende prøve som Hans ikke har dømt i hele Norden, ja helt til Sydamerika. Bedømmelsen var altid præget af en positiv vinkel hvor hundens jagtiver og stil blev vægtet højt. Petitesser var ikke noget han lagde vægt på – det var de store linier og vildtfinder evnen det drejede sig om. Hans Pahle formåede med sin store personlighed altid at slutte selv en dårlig kritik med noget positivt, så føreren af hunden havde lyst til at starte igen. Et forbillede som dommerstanden i Danmark bør tragte efter.

Hans førte mange gode hunde på markprøve, hvoraf den mest kendte: Woodfield Jock udover at vinde vinderklasser også gjorde sig stærkt gældende i pointer avlen i Danmark.
Mange unge hundefolk er blevet taget under vingerne af familien Pahle, støtte og vejledt på alle områder, samt bespist og huset når det var nødvendigt. I dansk hundesport kan konkurrence momentet ofte slå hårdt igennem og skræmme nytilkomne en smule, dette blev straks observeret og man blev hjulpet på rette vej.
Personligt har jeg ved Hans´s bortgang mistet et forbillede, men glæder mig over at gå på jagt med hans søn og sønnesøn og glæder mig over at tænke tilbage på de mange fantastiske gode timer jeg har delt med Hans og Hanne, ikke mindst på den dejlige gård ved Tissø.

Som formand for Dansk Pointer Klub må jeg konstatere vi har mistet et æresmedlem og en mand der som få har præget udviklingen i dansk hundesport.

Æret være Hans Pahles minde
Flemming Fuglede Jørgensen

Scroll til toppen