Nekrolog Steen Rønnerling

En kendt svensk Pointer fører med mange meritter også i Danmark er gået bort.

Steen Rønnerling døde i starten af marts.
Steen var udtalt vældig begejstret over Pointerens lethed og fine søgsoplæg, men også udøver af mottoet om at livet er for kort til middelmådige hunde.

Vi mødte ham på mange prøver, med mange gode Pointere, altid i godt humør og klar til at konkurrere.

Ære være mindet om Steen.
DPK
_______________

 

STEEN RØNNERLING

IN MEMORIAM

I det spæde forår, i begyndelsen af marts 2020, måtte en af skovens kæmper overgive sig til det uundgåelige.
Steen Rønnerling var, efter nogen tids sygdom, ikke blandt os mere.

Det er ikke let på begrænset plads ud at karakterisere Steen. – Han var et sammensat og mangesidet talent.

Som ung var det interessen for dressurheste, der prægede hans liv og som gav sig udslag i, ikke bare mange personlige sejre på højt plan på ridebanen, men også med et opdræt af dressurheste, der nåede den absolutte top i verdenseliten. – Steen vinder bl.a. to gange det prestigefyldte ”Breeders Trophy”.

Som jæger har Steen været vidt omkring i verden og den store højloftede, smukke stue i Steen og Bodils hjem er udsmykker med de fleste af Afrikas trofæer samt en imponerende samling nationale gevirer mm., herunder et meget stort antal råbukkeopsatser, hvor guld-bukkene synes at være i klart overtal.

Som dommer havde Steen en lang karriere bag sig og han var højt respekteret i vide kredse som kompromisløs og han udøvede sin dommergerning med en sjælden autoritet, der efter sigende ikke lagde op til nærmere rundkredsdiskussion!!.

Det var dog som hundemand jeg lærte Steen at kende allerede i 1970’erne, hvor han og hans opdræt under kennelnavnet ”Stenbiten” dukkede op på prøverne for de stående engelske hunde og begyndte at husere på præmielisterne, men allerede mange år tidligere havde Steen ført et utal af korthår frem på prøve og er bl.a. flere gange vinder af ”Rigsprøven” for de kontinentale racer.

Steen var hundemand i dette ords egentlige betydning. – Han gik ikke så meget op i racen, men kun i om det var en god hund at jage med.
Steen har ført alle engelske racer frem til fornemme placeringer i både Sverige og de andre nordiske lande og nåede frem til bronzemedalje på VM.
Uden at jeg kender det præcise antal mener jeg, at Steen har ført omkring 40 hunde frem til jagt-championater og han i tillæg hertil har vundet alt hvad der er værd at nævne, ofte flere gange.
Steen har således vundet Guldpokalen 4 gange, senest for nogle få år siden med sin egen opdrættede ”Gamekeepers Brioni”, men både SM og det svenske derby er at finde på meritlisten, i øvrigt sammen 1.v. UKK på DPK’s hovedprøve, som han vinder med sin absolutte øjesten: ”Black Luckys Copiad”, som Steen aldrig blev træt af at berette om.

Steen var en konsekvent dressør med hovedvægten lagt på de jagtlige egenskaber, altid under kontrollerede former og under megen daglig omgang med hundene, både inde og ude og så – som han ofte sagde – lidt ”fingerspidsfornemmelse” hjælper på det!.

Steen var ikke smålig med at dele ud af sine evner og han hjalp gennem årene utallige hundeførere med råd og dåd og der blev holdt mange træningsseancer hos Steen på hans store, velegnede marker i det smukke Skåne.

Steen var ikke blot en ener som opdrætter og dressør, men også et kreativt menneske med et stort talent for tegning/maling og andre former for kunstnerisk udfoldelse, hvilket bl.a. møder den besøgende, der mod indkørslen bliver mødt af et stor gavlrelief af en pointer og korthår i stand, egenhændigt udført af mesteren selv.

Et mangefacetteret menneske, en god og trofast ven har efterladt os alle med et savn, men også med de mange gode minder, der rækker videre og som gør sorgen lidt mere tålelig.

Jeg er taknemmelig og ydmyg over, at det blev mig forundt at lære Steen at kende og at kunne kalde ham for min ven.

ÆRET VÆRE STEEN RØNNERLINGS MINDE

Marts 2020
Jens Bang

Scroll til toppen