Opdatering ang. familiedagen

Dansk Pointer Klub vil blive meget glade for præmier til vores lotteri på familiedagen, hvis du ønsker at donere præmier, store som små er meget kærkomne, så kontakt gerne Anne B. Hansen på email.

Husk tilmelding til Familieweekenden d. 25. – 26. – 27. juni 2021, Din bestilling af forplejning sammen med betalingen skal være Anny Diederichsen i hænde senest tirsdag den 21. juni 2021

Husk der er Generalforsamling d. 26 juni.

Scroll til toppen