Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2024

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 20. april 2024 Klokken 09:30
Afholdt på Det Blå Gymnasium Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder

Hent referat som pdf her >> https://www.pointerklub.dk/wp-content/uploads/2024/04/referat-til-hjemmesiden_best-yrelsesmoede-20-april-2024.pdf

Tilstede:
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ), Flemming Sørensen (FS), Peter Due (PD), Steffen Olesen (SO), Anny Diederichsen (AD) og Jan Stokbæk (JS).
Afbud: Anne B. Hansen

Vintermøde
Evaluering af Vintermødet 2024
Der var enighed om i bestyrelsen, at 2024-møde havde været et af de bedste vintermøder vi har haft. Der var et inspirerende indlæg fra Hanne Troensegaard, der med hendes tilgang til dressur af hunde, gav os alle en øjenåbner. Stor ros til H.P. Clausen fra DUV for indlægget og drøftelserne omkring dommeruddannelsen og bedømmelsen på markprøver.
I bestyrelsen er der enighed om, at vi fortsætter med at holde vintermødet i klubregi´ – vi tilstræber fortsat at sammensætte et interessant program for medlemmerne. 

Vintermødet 2025: 
Afholdes søndag den 26. januar 2025 i Bæredygtigt Landbrugs lokaler ved Fredericia. Vi havde forskellige forslag til indlægsholder og program, indenfor emnerne dressur, apportering og avl. Tema skulle være fra hvalp til vinder. FS inviterer emner ud fra en given prioriteringsliste.
Til vintermødet orienterer vi fra bestyrelsen om forårets aktiviteter 2025, samt opsamler på, hvad der er sket siden ”Bestyrelsens time” på Familiedagen 2024..

Træningsture i DPK
Evaluering af træningsture i foråret 2024
Der har været stor tilslutning til de forskellige ture – især i Nordjylland og på Heden. Vi er meget taknemmelige overfor de medlemmer som ligger terræn til disse ture. Vigtig der er hjælp til de nye hundeførere ved disse klubarrangementer – her har vi en mulighed for at yde ”service” overfor nye medlemmer.

Træningsture forår 2025 – dato og sted
Vi drøftede vigtigheden af disse træningsture – dels for hundene, men også, at vi som klub er aktive. Ligeledes giver træningerne også et fællesskab. I bestyrelsen opfordrer vi til, at der er flere som afholder træninger. FS sørger for, at datoer for træning kommer på hjemmesiden. 
Meld gerne ind med datoerne, så de kan præsenteres senest på Familiedagen.

Hovedprøve
Evaluering af Hovedprøven 2024
Stor ros til alle involverede. Der var fuldstændig styr på tingene. Organisatorisk godt planlagt – alt klappede. Der var en virkelig god stemning blandt deltagerne – det var en fornøjelse.
Arrangørerne havde skaffet flotte terræner, hvor der var godt med agerhøns. Ros til arrangørerne for den korte afstand der var til terræner. 
Vores UKK og eftermiddagen i vinderklasse var på store indbydende marker, hvor publikum havde mulighed for at følge ”slagets gang” – det var flot!
Der var flotte omgivelser til præmieuddeling – det skal vi fortsat tilstræbe. Fantastisk forplejning på standkvarteret. Eneste lille ting var, at vi manglede et lille lokale, hvor man kunne sidde og hygge om aftenen.

Økonomien til hovedprøven holder, og arrangementet gav et lille overskud.

Vi kunne ønske større tilslutning fra de nordiske lande. Næste gang skal vi være lidt mere ”servicemindet” ift færgeafgange mm.

Præmieringsprocenten kunne ønskes højere, men resultaterne skal ses i lyset af dårligt vejr om lørdagen – koldt om søndagen. Men…vi havde også mange hunde, hvor dressuren ikke holdt!
Ros til dommerteamet alle tre dage.

FS har udarbejdet en opgaveliste med alle de ting der skal laves op til, under og efter hovedprøven. Denne blev gennemgået, og vi bruger den ved planlægning af hovedprøven 2025 – udarbejdes til næste bestyrelsesmøde

Hovedprøve 2025
Afholdes på Fyn den 21. – 22. og 23. marts 2025
Enighed om hvilke dommere der inviteres – SO inviterer.
FS foreslog, at der skulle laves en matchning for de øvrige engelske racer, som på hovedprøven havde opnået 1. præmie. Dette med motivationen, at vi skulle gøre det attraktivt for de øvrige engelske racer at komme på DPK´s prøve. Forslaget blev drøftet, men ikke vedtaget.

Hovedprøve 2026
Afholdes på Stevns den 6. – 7. og 8. marts 2026.
PD undersøger med standkvarter i området.
FFJ undersøger ift Derby og de terræner, som skal bruges. Vi skal undgå uoverensstemmelser blandt terrængiverne.
Enighed om hvilke dommere der inviteres – Vi skal have nye dommere i tankerne til denne hovedprøve. SO inviterer.
Vi drøftede muligheden for at holde kvalitetsklasser rundt om i landet. Det er der god økonomi i, men vi vil omvendt også gerne holde prøven samlet, så det sociale aspekt også tilgodeses.
Vi besluttede at hovedprøven 2027 afholdes i Nordjylland. Følges planen udarbejdet af SJD, så bliver det 2. weekend i marts.

Økonomi

Dansk Pointer Klub har 167 medlemmer.

Vi drøftede indtægter og udgifter, og er enige om, at aktiviteter der øger kendskabet til pointeren, fællesskabet og klublivet samt rekruttering af nye medlemmer gerne må koste lidt penge. Dette set i det lys, at vi har fokus på tiltrækning af nye medlemmer og hvalpekøbere.

På familiedagen 2023 var der under ”Bestyrelsens time” en snak omkring Avlsfondens midler. Vi gennemgik retningslinjerne for brug af midler i Avlsfonden, og disse blev drøftet. Efter gode argumenter, må vi erkende, at det er svært at finde den rigtige løsning ift midlerne.
Derfor er status, at: 
Importerede hunde der bliver præmieret med 1. præmie i ÅK og very good på udstilling kan udløse 750 euro. (vedtaget i 2013) – beløb hævet i 2024.
Bruger man en udenlandsk hanhund og minimum to hunde fra kuldet får very good på udstilling samt 1. pr. ÅK kan der også uddeles 750 euro.

Familieweekend
Familieweekend 2024 afholdes på Djursland i dagene 31. maj – 1. juni og 2. juni. Marianne og Børge er tovholdere, og arbejdsgruppen er Karina & Henrik Christensen, Jan Stokbæk og Flemming Sørensen. Arbejdsgruppen holder møde på Djursland den 25. april. 
Standkvarter bliver Sjørupgaard Kursuscenter.
FS gennemgik program, markedsføring af dagene samt tjekliste. 
Vi synes det er vigtigt, at vi som bestyrelse er synlige på familiedagen, derfor afholdes der ikke som vanligt bestyrelsesmøde under familiedagen.
Vi fastholder, at holde Familieweekend alene som klub, og må prioritere at lave et interessant program. 
Vi har undersøgt muligheden for at holde udstilling for alle gruppe 7 hunde, hvilket desværre ikke muligt. 

Familieweekend i 2025
Arbejdsgruppen for årets familieweekend, arbejder på at holde familieweekend i Nordjylland. Karina og Henrik undersøger mulighederne for standkvarter- Vi fastholder at bruge den første weekend i juni til vores familieweekend.

Udstilling
Udstilling Familiedagen 2024. 
Dommer: Christina Rasmussen og ringsekretær er SO ansvarlig for. 

Udstilling SJD 2024
Dommer: HP Clausen – ringsekretær: Minna Bang
SO er DPK´s repræsentant.
Udstillinger fremadrettet – i SJD´regi:
2025: Winnie Larsen
2026: Gunnar Jensen
2027: Hans Bilde Sellerup
VI skal finde dommere til udstillingen i forbindelse med vores familiedag.

Apporteringstræning og prøver
Vi gennemgik status på, hvor og hvornår der holdes træning i DPK´regi. Vi skal 
synliggøre på hjemmesiden, hvor og hvornår der holdes træning. FS laver en opfordring til træning og sætter på vores hjemmeside. Pt er det kun Nordjylland og Sjælland der er på hjemmesiden.

Igen er det vigtigt, at vi får annonceret de tiltag vi laver i klubben – når alle træninger er planlagt, sørger FS for, at der bliver lavet begivenheder på facebook, så det bliver synliggjort.

Træningsture efterår 2024
På generalforsamlingen 2024 var der ønsker fra medlemmerne om træningsture i august/september. Vi drøftede muligheden for træningsture. FS skriver til regionsrepræsentanterne, om det er muligt at holde træningsture i august. FS sætter på hjemmesiden og de sociale medier.
FS og JS holder træning i Sønderjylland den 10. og 11. august. Sjælland har også budt ind med træning.

Vi drøftede muligheden for i klubregi´ at afholde træning med mulighed for fældning af fugl. Vi undersøger ligeledes om det er muligt at lave træning for vinderklassehunde med fældning af fugl.

Efterårsvinderklasse
Efterårsvinderklassen 2024
Afholdes lørdag den 28. september ved Salbrovad.
Alex Nissen er terrænansvarlig.

Enighed om dommere der inviteres – SO inviterer. 
I DPK kører vi samme afregningsmodel til terrængivere som SJD

Efterårsvinderklasse 2025
Afholdes i Sønderjylland – FS og JS som terrænansvarlige. På næste møde besluttes hvilke dommere, der skal inviteres. Gerne en nyuddannet dommer og en erfaren som ordførende.

Hubertusprøve 2024 for pointere?
Tidligere var denne prøve i DPK-regi´ I forbindelse med at vi skal synliggøre pointeren som jagthund, så drøftede vi om denne prøveform skal genoptages. Alle var enige om, at vi skal vise vores hunde på jagt, så vi forsøger at genetablere prøven. FS undersøger om prøven kan afholdes i Sønderjylland. Fyldes holdet ikke op med 12 deltagere, så åbnes der for øvrige engelske racer.

Nordisk Pointer Match 2025
Indledningsvis var der en snak om NPM 2023. Det vat et fremragende arrangement på Gotland. Meget flotte terræner og mange agerhøns. Der var fornemme danske præstationer.

NPM 2025 afholdes i Danmark og FS gav en status og gennemgik den foreløbig plan, indkvartering, træning for de respektive lande samt forplejning i forbindelse med prøven.
FS laver forslag til invitation til NPM 2025 og rundsender til bestyrelsen.
Holdleder for Danmark bliver besluttet. 
Vi blev enige om en dommer som skal repræsentere Danmark – FS inviterer. 
Udtagelse af hunde fra Danmark bliver lavet ud fra pointberegningen til Årets pointer. 
Point opnået i 2024 tæller med. Pointberegning opdateres løbende på hjemmesiden. 
FS har lavet stillingen efter forårets prøver – denne offentliggøres sammen med et skriv 
om NPM 2025 på hjemmesiden.
De tre øverst rangerede hunde udtages – de skal være danskejet og føres af en fører der 
er fastboende i Danmark. De tre skal være vinderklassehunde. Den 4. hund der udtages, 
bliver udtaget af bestyrelsen, og denne skal også opfylde ovenstående kriterier. Det danske hold offentliggøres inden udgangen af 2024.

Markedsføring af pointeren
Vi skal synliggøre pointeren i langt højere grad. Medieplatforme er vores hjemmeside, 
facebook og Instagram. Vi skal være repræsenteret på jagtmesse, da vi her rammer en 
målgruppe af jægere. Vi skal bruge vores spalteplads i Jagthunden med attraktive 
historier, ligesom vi skal forsøge at få omtale i både jagtmagasiner og bladet Hunden. 
FS gennemgik forslag til markedsføringsplan. Fokus er, at vi skal synliggøre pointeren 
meget mere.
Vi opfordrer en gruppe medlemmer til at lave en historie om pointeren, som kan bruges i Jagthunden og på facebook. Vigtigt – Folk skal adviseres i god tid, så man kan lave en god historie. 
FFJ kontakter fotograf for at lave historier om pointeren (på jagt).

Drøftelser om vi skal lave en film med pointeren – FS undersøger pris.
Vi skal tjekke op på, hvad der står om pointeren på diverse klubsider – fx 
DKK´s hjemmeside – PD undersøger dette.

Pokaler
Jan Koch er stoppet som skatmester for klubbens pokaler for markprøverne. Jan Koch, JS og FS har gennemgået alle markprøvepokaler og lavet en opdatering af pokallisten. En del pokaler som er uddelt fra 2010 – 2016 mangler – der er lavet en oversigt over disse pokaler. FS sætter en skrivelse omkring dette på hjemmesiden, hvor pokalerne efterlyses. 

Vi har en række pokaler, som ikke er nævnt i årbogen og på hjemmesiden. Disse er 
fotograferet og kommer med i pokaloversigten.
En del pokaler i pokaloversigten uddeles ikke mere – disse fjernes fra oversigten, og der 
laves en side på hjemmesiden, hvor disse nævnes. 
Proportionerne ved de enkelte pokaler, skal have et eftersyn og tilrettes. Ved alle pokaler 
ændres FJD til SJD.
Ved en del pointpokaler, kan der gives point til fx bedste hund på brugsprøve og bedste unghund/åben klasse hund ved matchning på SJD prøver. Dette ønskes slette.
Til næste bestyrelsesmøde skal hvert bestyrelsesmedlem have forslag til eventuelle ændringer, således vores flotte pokalsamling kan fremstå opdateret.

JS iværksætter et større projekt med at lave kasser til de største af vandrepokalerne. 
DPK har fra Flemming Fuglede fået et meget stort antal præmieglas, sølvbægere, gafler mm. Flot gestus, som sparer klubben for mange penge. 
På næste bestyrelsesmøde har JS et forslag til, hvor vi skal udsætte yderligere vandrepokaler fra vores samling.

I forhold til vores forsikringsselskab, så har vi opdateret forsikringsoplysningerne, samt hvor de er placeret. Forsikringen dækker ved brand- og vandskade, samt tyveri.

Årbog
Årbogen 2024
Årbogen er en tradition i DPK, men den er også omkostningstung. Vi havde en god drøftelse af arbejdet med den fremtidige årbog. Vi kunne ønske, at der bliver solgt flere bøger. 
Vi forsøger at få flere involveret i arbejdet med årbogen, så vi undgår ”sidste øjebliks handlinger”. 
Målsætningen er, at årbogen indeholder resultater og kritikker fra årets gang, mange billeder og beskrivelser af begivenheder, samt historier som ikke er bragt andre steder. FS har lavet et udkast til indhold, som blev gennemgået.
En række medlemmer bliver spurgt om historier til årbogen.
Vi drøftede indtægter/udgifter. Vi skal være skarpe på omkostningerne ifb med bogen. I 2024 har den givet underskud på ca 12.000.

Aktivitetskalender
Vi skal være bedre til at synliggøre de mange aktiviteter i DPK. Derfor har vi lavet en aktivitetskalender, som FS sender til webmasteren. Vi har under mødet ajourført med datoer for 2024 og 2025. Fremadrettet har vi en målsætning om at være i god tid med datoer for aktiviteter.

Opgaveoversigt for de forskellige aktiviteter
Der er mange opgaver ved vores arrangementer. For at undgå ”svipsere” og tvivl om hvem der gør hvad, så udarbejder vi en drejebog/matrix for de store arrangementer som hovedprøve, familieweekend, efterårsvinderklasse, og årbog. Ligeledes en oversigt for opgaver i bestyrelsen.
Kommende dommeremner til mark og bænk
Der bliver mangel på dommere til både markprøve og udstillinger. Vi havde en brainstorm om mulige dommeremner i DPK, hvor vi gennemgik medlemslisten. Det er svært at finde emner til markprøvedommeruddannelsen. Vi opfordrer medlemmer, som opfylder kravene, til at gå i gang med dommeruddannelsen.
På udstillingssiden har der været henvendelser fra personer, som ønsker at dømme pointere. Fra bestyrelsens side har vi rettet henvendelse til et medlem for at høre om interessen for at starte uddannelsen til udstillingsdommer. FS tager sig af den videre proces.

Runde fødselsdage 2024

Gennemgang af runde fødselsdage og hvem der skal kontaktes for at skrive om de enkelte fødselarer.

Eventuelt
AD vil gerne oprette mobilpay i DPK, så der ikke bliver komplikationer ift hendes private mobilepay.
FS hjælper AD med oprettelse.
FFJ bragte generationsskifte på formandsposten på banen. Vi drøftede opgaverne i bestyrelsen, og var enige om at vi skal løfte i fælles flok. Vi skal have folk ind i bestyrelsen, som ønsker at yde en indsats. I forhold til eventuel udskiftning på formandsposten efter næste generalforsamling, så drøfter vi dette ved næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 30. maj kl 19.00 – virtuel møde/telefonmøde.

Referant Flemming Sørensen

Læs også...

Scroll to Top