Referat fra Dansk Pointer Klubs Vintermøde 2023

Dansk Pointer Klubs afholdt lørdag den 7. januar 2023 det årlige vintermøde. Stedet var som de forrige mange år, Bæredygtig Landbrugs lokaler ved Fredericia.

20 medlemmer var mødt frem, og kunne bl.a. se frem til et oplæg om agerhøns og deres levevilkår i Danmark. 

Frederik Aakær Staun fra SJD`s markvildtudvalg fortalte om hans studier af og fra hans store viden om agerhøns. Hvordan kan man sikre de bedste levevilkår for agerhøns og hvordan han ser fremtidsmuligheder for den skønne fugl i Danmark.
Det blev en god oplevelse at høre Frederiks oplæg. Der er masser af viden, og denne udbygges stadigvæk. Der er masser af initiativer og der kan gøres meget for agerhønsene i den vilde stamme, som vi har nogle steder.

Det fremgik også, at hønsefuglen er pressede af især ræv, grævling og ikke mindst af kat, samt af landbrugets dyrkningsmetoder. Her kunne vi i forsamlingen godt ønske os, at politikerne fik skruet den kommende CAP reform sådan sammen, at landmændene fik økonomisk støtte til at tage de 4% jord ud på alle deres jorder/på hver enkelt gård, og ikke på fjern forpagtning, som der allerede spekuleres i. 

Der var lidt diskussion på mødet om lidt forskellig viden. DPK har flere medlemmer, der har viden og holdninger til emnet, også fra forskellige erhverv. Det gør jo sådan et oplæg ganske interessant. Tak til Frederik for at dele hans store nutidige viden på området

Efter en skøn frokost, var der et kort oplæg fra Laust Nørskov om Midtjysk Jagthunde Klubs initiativ omkring Viborg. Ligesom der var et kort oplæg omkring initiativet på Stevns, hvor DPK holder hovedprøve i 2023. Begge initiativer handler om at bevare og styrke de vilde stammer af agerhøns. Vi håber, at initiativerne vil smitte flere til at gøre noget lignende. Det har vi brug for i Danmark. 

Som dagens trejde punkt var der et kort indlæg om hvalpetilgangen i DPK. Bestyrelse vil gerne opfordre til at avlere tænker på hvalpetilgang også i år. Der er P.T. få hvalpe til salg og ikke annonceret nogen planlagte parringer – det er vi bekymrede over. Bestyrelsen opfordre til at få parringer og hvalpeannoncer lagt ud på de sociale medier –  Flemming Sørensen er behjælpelig med markedsføring via de sociale medier. 

VI sluttede dagen med lidt efterretninger fra formand Flemming Fuglede. 

Tak for fremmødet og gode indlæg.

Peter Due,
sekretær DPK

 

De bedste hilsner

Peter Due               Mobil: 2680 1146
                              Mail:  pduens@gmail.com

Læs også...

Scroll to Top