Indkaldelse til DPKs Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes fredag den 15. marts kl. 20.00 ifm. DPK hovedprøve, Fårup Skovhus, Nordjylland

DAGSORDEN

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2023
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.
  På valg: Jan Koch og Peter Due

 6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år.
  To suppleanter på valg: Anny Diederichsen og Jan Stokbæk
 7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 5 Sjælland.
  På valg er: Tage Jessen & Niels E. Pedersen
 8. Valg af revisorer for 1 år.
  På valg er Jens Foldager og Jens Have
 9. Forslag fra medlemmerne senest indsendt 1. marts, 2024
 10. Eventuelt

Dagsorden vedhæftet her som pdf >>

Læs også...

Scroll to Top