Fra Nordisk Pointer Match 2023, Gotland Sverige

Historien om NPM i den korte version

Skrevet af Jens Bang

MPM blev afholdt første gang i 1912 som en landskamp mellem Sverige og Danmark, bedømt af ikke mindre end tre dommere, der kom den lange vej fra Finland, der på det tidspunkt var det klart førende land indenfor jagten og markprøvesporten med pointeren.
I de efterfølgende år blev NPM afholdt med jævne mellemrum.
Efter 2. verdenskrig og især op gennem 50 erne og 60érne intensiveredes antallet af NPM og kendte pointer-koryfæer som Peter Jensen (kennel Zita), Aksel Knudsen (kennel Søndermosen), Bent Hansen (kennel Boga), Knud Fuglede (kennel Fuglede) og Kaj Hansen (kennel Brangstrupgaard) var, blandt mange, mange andre, inkarnerede deltagere i disse årtiers NPM.
Der var i disse år (har jeg hørt) en intens og skarp konkurrence mellem DPK´s medlemmer om at blive udtaget til deltagelse i NPM og, når det lykkedes, blev det betragtet som en virkelig anerkendelse af indsatsen.
Fra Sverige kan nævnes bl.a. vet. Anders Wassberg og proff. Niels Obel, der begge erkendte, at det avlsmæssige og personlige nordiske samarbejde var en uomgængelig nødvendighed for at bevare den uvurderlige gen-pulje i de nordiske pointerstammer for eftertiden.
NPM blev sat på pause omkring 1970, hvor de øvrige nordiske lande trak det kynologiske jerntæppe ned da der blev konstateret rabies i Danmark.

NPM fortsatte i ”forbudstiden” mellem de øvrige nordiske lande og DK var sporadisk repræsenteret af dansk opdrættede pointere fra det øvrige norden, bl.a. af Catarina og Henrik Nordenstamm-Standert-skjöld, der med stor succes for DPK førte de to danskopdrættede pointere, Boga Consul og Boga Ambassadør til tops på Nordisk Match i 1983.
Efter karantænebestemmelserne blev ophævet tog DPK initiativ til genoptagelse af NPM i 1996, der løb af stablen hos Erik Skeel på Birkelse og hvor vi alle erfarede hvilken formidabel hund Black Luckys KAWASS (BL Glory/Assynt Tom) var.

Den norske dommer udtalte efter matchen at der især var tre hunde han ville fremhæve som noget helt særligt. Det var KAWASS, KAWASS og KAWASS!! The rest was silence!!
I VK på Toftegårdene dagen efter NPM så vi Black Luckys Kawass og Öb´s Try give en opvisning i finale-slippet, som vi, der overværede den, nok aldrig glemmer. Det var verdensklasse!!

Black Luckeys Kawass 1997

NPM er nu inde i nogenlunde faste rammer og, så vidt jeg er orienteret, er DPK vært ved det kommende NPM i 2025 og derefter skulle det (vist nok) være Norge, der får stafetten overbragt og afholder NPM i 2027, så der er god tid til forberedelse af såvel hunde som disses ejere/førere.

Nye tiltag

Jeg har tidligere foreslået, at arrangørlandet ansøgte om tilladelse til at uddele certifikat/res.cert til den/de bedste individuelle pointere på matchen.
Ved Matchen i Finland i 2021 blev ansøgningen herom imødekommet. Opfordringen herfra er, at de øvrige nordiske lande efterfølger Finlands gode eksempel!!

NPM har nu gennem mere end 100 år været gennemført efter stort set samme game-plan, der da heldigvis har vist sig langtidsholdbar, men man kunne overveje om det ikke, i en tid, hvor jagten med den stående engelske hund er nede i en bakkedal, burde udvikle ideen bag NPM. Jeg skal, når lejlighed nu gives, gentage et forslag jeg tidligere har bragt på bane om det ikke ville være en mulighed at NPM blev suppleret med en Nordisk Unghunde Match (et Nordisk Pointer Derby), med deltagelse af de unghunde, der forud er præmieret i UK eller AK eller blot med fri tilmelding.

Dette års pointermatch

I 2023 var det så Sverige, der havde fornøjelsen og æren af at invitere til endnu en traditionsrig Nordisk Pointer Match i rækken.
NPM 2023 blev afholdt på øen Gotland i Østersøen på klassiske marker med en passende stor bestand af vilde høns.

Femte slip Donna-Agent NPM 2023

Arrangementet var lagt i sikre og erfarne hænder hos Lisbeth Bodén og Bjørn Meijel, der i mindste detalje havde sørget for at alt klappede i ret tid og på ret sted. TAK for det!! Det var en fornøjelse.
I 2023 var alle de nordiske landes pointerklubber repræsenterede med fuldt hold og alle stillede med en dommer.

Deltagende hold 2023

NORSK POINTER KLUB:
SJCH Kokkanes Bubbi, ejer og fører Per Ola Brekke
CIB N., DK., UCH B Black Boy av Vestre Homble, ejer og fører Johnny F Andersen.
Frierfjordens Rudy Yamba, ejer og fører Ole Martin Engberget
Rypeparadisets Rosa, ejer og fører Ulf Jørgensen.
Dommer: Per Anton Berg

SVENSK POINTER KLUB:
Top Point Iris, Henrik Nilsson
Milpoint Mixa, Bertil Mårtensson
Top Point Purdey, Alexander Bennergård
Black Luckys Oden, Sören Mullvad
Dommer: Bjørn Meijel

FINSK POINTERKLUB:
Zephyr av Rabbelugn, ejer og fører Minna Hietikko.
Riekkokirhveen HQ SIF, ejer og fører Tero Nikkarinen
Peltoluovin Pyhä SYLVI, ejer og fører Jaakko Liimatta
Besserwisser MAIA, ejer og fører Ville Hautajärvi.
Dommer: Lasse Tano

DANSK POINTER KLUB:
Kvint, ejer og fører Tage Jessen
Diana, ejer og fører Allan Bredsgaard
Fugledes Agent, ejer og fører Henrik Christensen
Krogsøgaards Guel Sia, ejer og fører Peter Due
Dommer: Flemming Fuglede Jørgensen

Bedømmelsen

Bedømmelsen, der foregår efter regler, vedtaget af NPK, SPK og DPK i februar 2023, er en pointsbedøm-melse, hvor hver dommer kan give den enkelte deltager points mellem 1,0 -10,0, hvor 10,0 er bedst.
I min personlige fortolkning vil intervallet 9-10 svare til 1. pr. brugsklasse med/uden HP, 7-8 en 2. pr. brugsklasse og 5-6 points en 3. præmie brugsklasse. Intervallet fra 1-4 anvendes fx til hunde, der ikke har en resultatgivende situation. Der kan give minuspoints for fejl, der i AK normalt vil være diskvalificerende. Alle hunde afprøves, efter lodtrækning, mod tre andre hunde fra hvert af de øvrige lande i tre slip af 10 minutters varighed.
Slippene går alle til ende uanset hvad der sker undervejs!
Da der var fuld tilmelding til dette års NPM blev der i alt afviklet 24 slip i løbet af dagen.
Dommerne bedømmer hundene individuelt og ikke efter forudgående konference eller indbyrdes drøftelser
under afviklingen. Det er heller ikke muligt – hverken før eller under prøven – at aftale et fælles bedømmelsesgrundlag.
Pointsgivningen skal afspejle den enkelte dommers bedømmelse – ikke udtrykke en kollektive vurdering af præstationerne!!

Dommerbedømmelse

Pointstildelingen er som nævnt ”konfidentiel” og må ikke offentliggøres før efter prøvens afslutning.
Der er med genindførslen af princippet om individuel/hemmelig bedømmelse sket det, at vi alle nu kan følge de hovedtrends og forskelligheder i bedømmelserne, der trods alt er mellem Nord og Syd og mellem Øst og Vest i Norden.
Der gives en kort kritik efter hhv. 8., 16. og 24. slip.

Selvom markprøvereglerne i Norden grundlæggende er de samme, er der dog nuancer, som det kan være nyttigt at tænke over og vi bør måske genoverveje om vi i alle henseender bedømmer vore stående engelske hønsehunde optimalt!
Ros fra min side til dette princip, der tidligere var gældende, men som uvist af hvilken grund har været sat på pause.

Når holdbedømmelserne er afsluttet efter det 24. slip er der matchning om titlen som ”Nordiske Mester” mellem de to hunde, der på dagen har opnået flest points.

Startlisten

Lodtrækning foregik i offentlighed aftenen før matchen skulle finde sted og ser således ud:

Resultater

Lad mig indledende slå fast, at det blev en overlegen sejr til det svenske ”DREAM TEAM”, der på alle pladser og i alle discipliner lå klasser over de konkurrerende hold!!

Top Point PURDEY, ført af Alexander Bennergaard

Sverige vinder holdkonkurrencen ved Nordisk match 2023 og Alexander Bennergård bliver bedste individuelle pointer i matchen med Top Point Purdey.
Bemærk i øvrigt, at Black Luckys TEKLA er mormor til samtlige deltagende svenske pointere!! Stof til eftertanke??
Dagen afsluttedes på Bjørns Meijels nærliggende strandrestaurant med champagne i rigeligt mål, en delikat festmiddag, præmieuddeling, hvor bl.a. Zita Kruset, skænket NPM af afdøde Peter Jensens arvinger, blev overrakt det vindende svenske hold og hvor Flemming Fuglede, på vegne DPK, overrakte ærespræmier til deltagerne på det vindende hold.
Der var flere taler, bl.a. af DPK´s formand og Minna Hietikko, Finland, der på formfuldendt engelsk, hyldede NPM og de deltagende pointere og på vegne Den Finska Hönshundsektions Pointer afdeling overrakte en smuk og helt unik, håndlavet kniv til føreren af den individuelt bedste pointer på dagen.

Alexander Bennergaard med Perdy og Minna Hietikko med Zephyr

Det var gode dage på Gotland, nyttigt og lærerigt at se ”nye” hunde, træffe gamle venner og ikke mindst stifte nye bekendtskaber, bl.a. med en debuterende NPM-deltager fra Finland, der kom oppe fra det Finske Lapland og som havde mere end 1.000 km kørsel inden han nåede hjem. Det kan man kalde entusiasme!

Turen hjem gik gennem et natte-mørkt Sverige og selvom jeg landede på Vestfyn på et tidspunkt, hvor de fleste er i færd med at stå op, er jeg opstemt, glad og taknemmelig over endnu engang at have fået lov til at opleve et NPM med de gamle, klassiske værdier, der ligger bag det nordiske samarbejde og jeg glæder mig allerede til, at det er DPK, der i 2025 byder velkommen til næste Nordiske Pointer Match i dens lange og traditionsrige historie.

Assens den 14. oktober, 2023
Jens Bang

Alexander Bennergaard og det svenske hold med Zitakruset og ærespræmier
De individuelle pristagere
1:a Alexander Bennergård med Top Point Purdey
2:a Sören Mulvad Johansen med Black Luckys Oden
3:a Allan Bredsgaard med Bredsgaards Diane
4:a Tero Nikkarinen med Riekkokirhveen HQ Sif

De deltagende hold 2023

Alle billederne fra Nordisk Pointer Match kan ses på Svensk Pointer Klubs Facebookside >>

Du kan finde flere artikler skrevet af Jens Bang på siden med medlemmernes artikler her >>

Læs også...

Scroll to Top