Nekrolog Peter Gude

Et mangeårigt medlem af Dansk Pointer Klub, Dyrlæge Peter Gude er søndag den 30. juni afgået ved døden, i sit hjem i Vendal.
Peter har de seneste år døjet med nedsat fysisk tilstand.
Peter elskede stedet i Vendal, hvor han glædede sig over udsigten over Limfjorden til Kås, Venø, Jegindø og Mors, ligeledes nød han dyrene og fuglene i terrænet omkring sig.
Peter var i mange år med i DPK´s bestyrelse og var medredaktør af DPK´s Årbog, hvor klubben havde stor glæde af hans viden og hukommelse.
Som markprøvedommer var Peter i mange år kendt og respekteret i både ind- og udland, indtil aldersgrænsen satte en stopper for Peters’ dommergerning.
Peter var en meget vellidt personlighed, der kom godt ud af det med alle, han kom i berøring med, ikke mindst med sin familie og sine venner.

Et langt liv er afsluttet, Peter blev bisat fra Lihme Kirke fredag den 12. juli 2019.

Peter blev 80 år.

Æret være Peter Gudes minde.

Pointervennerne på Skiveegnen

Scroll til toppen