Ny redaktør til jagthunden søges

Ny redaktør til bladet ”Jagthunden” 

Da den nuværende mangeårige redaktør af Jagthunden – Flemming Østergaard – har valgt at stoppe med årets udgang, søger SJD en ny redaktør til varetagelse af denne funktion. 

Jagthunden, der er SJDs medlemsblad, udkommer 6 gange årligt i et oplag på ca. 4.500 og er et blad på ca. 65 sider pr. udgave. 

Udførelse af opgaven som redaktør af Jagthunden omfatter ud over kontakt til og samarbejde med specialklubberne og skribenter følgende specifikke opgaver: 

  1. Redigere og klargøre bladet til trykning i samarbejde med det valgte trykkeri 
  2. Hvert andet år revidere den aktuelle aftale om trykning af bladet
  3. Varetage kontakten til bladets distributør samt foretage en løbende vurdering af pris / ydelse
  4. Indsamle stof og skrive artikler til Jagthunden og SJDs hjemmeside
  5. Samarbejde med en stab af skribenter, fotografer, annonceansvarlige m.m.
  6. Varetage kontakten til klubredaktørerne, samt vejlede og inspirere disse i deres arbejde 

Redigering og klargøring til trykning udføres ved anvendelse af programmerne Adobe InDesign og Photoshop. 

Redaktøren, der refererer til SJDs bestyrelse, har ansvaret for den overordnede økonomi i driften af Jagthunden, dog således at dette sker indenfor den af SJDs bestyrelse bevilgede budgetramme. Redaktøren udarbejder budgetforslag, der forelægges SJDs bestyrelse til godkendelse. Regnskabet for ”Jagthunden” føres af kassereren i SJD, der tillige foretager alle betalinger af omkostninger m.v. 

Vi forestiller os en ansøger, der har viden om og erfaring fra jagt med stående hund, de forskellige prøveformer samt organisationerne i relation til SJD og den stående jagthund. 

Den rette person skal kunne favne arbejdet med den stående jagthund bredt og lave – eller iværksætte relevante reportager, temaartikler, portrætter m.v. i samarbejde med de tilknyttede skribenter og specialklubbernes redaktører. 

Vi forudsætter evnen til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt i et enkelt og letforståeligt sprog. 

Mest af alt er det vigtigt, at man brænder for sagen og har et budskab at bringe! 

Honorar aftales individuelt inden for den af SJD fastlagte ramme. Vi forventer en indkøringsperiode sammen med den nuværende redaktør. 

Har du interesse i ovennævnte bedes du sende en ansøgning senest 1. oktober 2020 til formand for SJD Flemming Thune-Stephensen på formand@sjid.dk – der tillige kan kontaktes på mobil 2126 1460 for besvarelse af eventuelle spørgsmål i relation til opgaven. 

Du kan se mere om SJD på vor hjemmeside – www.SJID.dk
Hent opslag som pdf her >>

Del på facebook
Del på email
Scroll til toppen