Resultat fra apporteringsprøve ved Borupgaard

Bestået Fugledes Bird f. Flemming Fuglede

Bestået Astrups Bo f. Jes Krag

Bestået Joyce des Hauteurs de Liane f. Keld Nielsen

Bestået Skarpröets Rapp f. Børge Sommer

Scroll til toppen