Thorkild Reintoft 60 år

Fredag d. 3. august 2006 kan en af DPK´s kendte og markante skikkelser, Thorkild Reintoft, Alsted på Mors, fejre sin 60 års fødselsdag. Thorkild er født og opvokset i Nykøbing Mors, hvor hans far var manufakturhandler. Interessen for jagt og jagthunde blev vakt allerede i drengeårene – ikke i hjemmet – men gennem en af hans skolekammerater. Her opstod interessen for dyr i almindelighed, hvilket fik afgørende betydning for hans valg af livsstilling. I Pointerklubben kender vi Thorkild som en god kammerat og en god sportsmand, der ejer evnen til at glæde sig med andre. Han er udstyret med lune og en udpræget sans for humor. Hertil har han kunstneriske, grafiske evner. Thorkild er hjælpsom og stiller gerne sin tid, sit gode terræn samt sin faglige ekspertise og betydelige kynologiske viden til rådighed for andre. Thorkild er indehaver af den kendte kennel “Reintoft” og har gennem årene opdrættet mange gode Pointere og gravhunde til glæde for mange udøvere af jagten og hundesporten, men også andre racer har haft hans bevågenhed. Her skal nævnes, at Thorkild placerede pointertæven Gissa to gange på Danmarksmesterskabet og at han nåede et Brugschampionat med en af sine gravhunde. På det organisatoriske plan har Thorkild været flittig og yderst aktiv.  Han har således været formand i Dansk Pointerklub i begyndelsen af 90érne, ligesom han i en årrække var formand for DKK´s sundhedsudvalg og medlem af DKK´s eksteriørdommerudvalg i godt en halv snes år.  Han har autorisation som udstillingsdommer for samtlige stående jagthunderacer.

Som retskaffen og respekteret eksteriør- og markprøvedommer har Thorkild dømt mange betydende udstillinger og markprøver såvel herhjemme som i det store udland. – kulminerende med Danmarksmesterskabet i 1990. På gården i Alsted er Thorkild omgivet af kvæg og får, hunde og katte samt race- og brevduer, hvor han for øvrigt også er dommer. For tre år siden blev Thorkild ramt af en blodprop i hjernen. Sygdommen tvang ham til at søge pension fra stillingen som overdyrlæge ved fjerkræslagteriet, Rose Poultry, i Vinderup og til at opgive sine dommerhverv, men han er stadig aktiv som dyrlæge i klinikken hjemme på gården og er ved at komme i gang med markprøvesporten igen – hvilket glæder os alle.

Som anerkendelse og påskønnelse af sin indsats i jagthundesagens tjeneste har Thorkild modtaget Dansk Jagthundeudvalgs Hæderstegn og Dansk Kennel Klubs guldnål.

Kære Thorkild!
Med håbet om rigtig mange gode år endnu for dig og kennel “Reintoft” ønsker
Dansk Pointerklub dig hjerteligt tillykke med den runde fødselsdag.

Aa – Chr. og PG

Scroll til toppen