Valg til generalforsamling

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er to pladser på valg til bestyrelses poster i år.

Alex Nissen, der ikke genopstiller.
Flemming Fuglede Jørgensen, der genopstiller.

Vi gør samtidigt opmærksom på, at hvis årbogen skal fortsætte, så skal arbejdet gøres af personer
udenfor bestyrelsen, meldt ud på generalforsamlingen 2018.

Scroll til toppen