Velkommen til nyt medlem Bettina Svennevig

Dansk Pointer Klub ønsker Bettina Svennevig hjerteligt velkommen.

Scroll to Top