Nyt medlem

DPK har 200 medlemmer og som medlem får du rigtig meget for dit medlemskab. Udover fælles træning og klubbens mange aktiviteter får du også en god introduktion til at føre din hund og dressere den. Klubben har nedsat et mentor udvalg, som hvert halve år tilbyder et gratis kursus for nye hundeførere.

Velkomstfolderen for nye hundeførere: Velkomstpakken

Kontingent (i DK.kr):

A-medlem: kr. 400,-

Husstandsmedlem: kr. 100,-

B-medlem: kr. 200,-

Årbog:        kr. 200,-

Betaling sker til klubbens konto: Reg. nr.: 0933 Konto nr.: 4378127572 (kasserer Anny Diederichsen, mail stenmarken@email.dk)

Kontingent udenlandske medlemmer

Udenlandske A-medlemmer: kr. 450 (de 50 kroner er gebyr til banken)

Husstandsmedlemmer: kr.100

B-medlemmer: kr. 250 (de 50 kroner er gebyr til banken)

Forsendelse af årbog koster 75 kroner.

Betaling for udenlandske medlemmer sker via klubbens konto:

Swift/BIC: DABADKKK

Iban.Nr.: DK2230004378127572

Som nyt medlem kan du deltage på vores familiedage, hvor vi hygger med familien og nyder vores dejlige hunde: