En mindeværdig tale fra Nordisk Match

Foto: Vildtremisse set på markerne ved NPM.
Billedet er hentet fra Svenska Pointerklubbens Facebookside

Omgangen med pointermiljøet er i alle sammenhænge, ikke mindst i nordisk regi, grundlæggende et spørgsmål om at fremme avlen af jagtduelige pointer bedst muligt, men også om at mødes i ædel kappestrid med entusiastiske, gode åndsfæller med samme interesser. 

Jeg har gennem mange år haft den fornøjelse at deltage i og overvære prøver, navnlig i Sverige og  Finland og jeg har ikke blot over årene haft lejlighed til at se en lang række fortrinlige pointere, men jeg har også fået mulighed for at træffe mange ligesindede, fra nord til syd gennem de mere end de tre tusinde kilometer, der er fra den ene ende til den anden!!

Selvom der kan være undtagelser, er sportsmanship og gode relationer mellem deltagerne hovedreglen og et gennemgående og værdifuldt træk i sporten og grundlæggende med til at fremme det bagved liggende formål: at vise vore pointere frem på prøver og udstillinger til gavn for avlen.

Under dette års Nordiske Pointer Match på Gotland holdt Minna Hietikko, der deltog i matchen som en af repræsentanterne for det finske hold, en tale for de gæster, der deltog i præmie-uddelingen og festmiddagen efter afviklingen af NPM –  en tale, som jeg på mange måder synes udtrykker den samhørighed, der binder pointerentusiasterne i vore fire lande sammen.

Minna, hvis far, Simo Hietikko, i øvrigt deltog på det finske hold ved NPM i Norge i 1974 med pointer KAY, har givet mig tilladelse til at gengive hendes tale, der, i min oversættelse, lyder således:

Mine damer og herrer!
På vegne det finske hold, vil jeg udtrykke vor dybfølte taknemmelighed for muligheden for at deltage i dette års Nordisk Pointer Match i Sverige. 

Det har været en stor ære for os alle at være en del af denne prestigefyldte begivenhed, der bringer talentfulde pointere og deres førere fra de nordiske lande, sammen.

Jeg vil overbringe Svensk Pointer Klub denne gave – en jagtkniv, håndfremstillet af den berømte knivmager, Lisakki Järvenää, der er bosiddende i selve det Finske Østerbotten, der er det traditionelle centrum for afholdelse af prøver for stående engelske hønsehunde i Finland

Jeg skal tillige udtrykke vor påskønnelse af det hårde arbejde fra dem, der har forestået den praktiske afvikling af arrangementet af denne enestående konkurrence. TAK Bjørn, Lisbet, Kickan, Per og mange andre.

Til vores medkonkurrenter fra Sverige, Norge og Danmark ønsker vi udtrykke vor beundring og respekt for jeres engagement overfor sporten og vi ser allerede nu frem til det næste NPM i Danmark og til venlig og sportslig konkurrence og det venskab, der utvivlsomt var til stede gennem hele dette års konkurrence.

Til sidst vor anerkendelse og respekt for dette års dommere. Alt blev fremlagt og forklaret meget utvetydigt og selvom vort svenske er lidt ”rustent”, havde vi ingen problemer i den henseende. En særlig tak til vor egen dommer, Lasse Tano, for god guidning og løbende orientering om hvordan matchen udviklede sig.

Markerne var fantastiske og meget forskellige fra det vi er vant til, så vi blev endnu en erfaring rigere.

TAK TIL ALLE!
Minna Hietikko.

______
Jens Bang
Assens oktober 2023

Læs også...

Scroll to Top