Niels Mølgaard Ovesen 70 år

Den 25. april 2011 fylder Niels Mølgaard Ovesen 70 år.

Niels er en meget kendt og synlig person i engelsk hundesport i almindelighed og i pointerklubben i  særdeleshed. Altid i forreste række med dit kamera. Utallige er de billeder du gennem årene, har taget af  hunde og deres førere på markprøver og træningsture. Billeder der har gjort Pointernyt, Jagthunden og  Årbøgerne og diverse jagttidsskrifter til spændende læsning. Dine mange interviews med kennelejere  rundt om i Danmark, har været god og inspirerende læsning for klubbens medlemmer.

Når DPK har stået og manglet trækkraft og energi har du altid været der, vi gamle husker i  1980 serne da vores klubblad Pointernyt var i knæ, da var det dig der lagde dig i selen, og samlede folk  omkring dig, som betød at DPKs medlemmer igen i en årrække kunne have den glæde at modtage Pointernyt  med referater og informationer og spændende indlæg og billeder. Omkring 20 år senere gentog du så  kunststykket med årbogen. Op til klubbens 90 års jubilæum i 2008 lagde du dig igen i selen, du  besluttede  at lave et sammendrag af vor klubs historie. Det blev til bogen:

”Dansk Pointer Klubs historie fra 1918-2007”
Et fantastisk stort og godt stykke arbejde, krydret med dine egne små bemærkninger fyldt med god humor.  Bogen forærede du til dine venner og DPK, hvor den så vidt vides kan købes hos kassereren.  For din store indsats for pointerklubben er du blevet tildelt klubbens fortjenstmedalje i sølv.

Nu er der nok mange der tror, at Niels ”kun” er en foto og skrivernørd, men det er slet ikke  tilfældet. Vi der kender dig, ved hvilken drabelig jæger og hundemand du er, når vi er på jagt, er det for at  få noget på tasken, uanset om det er med riffel efter sommerbuk eller med haglbøssen sammen med pointerne.  Du og Jens Have råder over nogle af landets bedste markprøveterræner, altid godt besat med fugle, i et  åbent og overskueligt landskab, krydret med små remisser som du og Jens med hakke,  skovl og spade har  etableret gennem de sidste 35 år.  Utallige er de markprøver hvor I som terrænledere har ”reddet dagen” for håbefulde hundeførere.

Kære Niels,- Dansk Pointer Klub vil gerne ønske dig tillykke med 70 årsdagen og sige dig tak for den  kæmpestore indsats du har gjort for klubben og for sporten, og sidst men ikke  mindst dine venner og jagtkammerater, ønsker dig tillykke med dagen. Tak for godt kammeratskab, og med håb om mange gode år fremover.

Carlo Nørtoft

Scroll til toppen