Resultat fra apporteringsprøve Region 1 Nordjylland

Region 1 afholdte apporteringsprøve ved Løkken den 22. Juli.

I alt deltog 11 hunde heraf 3 pointere som bestod prøven.     

Fugledes Didi – f. Flemming Fuglede 
Stenmarkens C Pihl – f. Jes Krag 
Aeris B’s Scott – f. Hans Nielsen

Tillykke ti jer alle

Scroll til toppen