Indtryk fra DPKs efterårsvinderklasse ved Schackenborg

Indtryk fra DPKs efterårsvinderklasse på terræner omkring Schackenborg

Med meget kort varsel påtog skytte Martin Petersen og Flemming Sørensen sig at arrangere prøven i det sønderjyske, da fynboerne sagde fra. 

Det var flot gjort og ikke uden problemer. En agerhønsejagt fik man flyttet, og vejen til terrænerne blev ’kringlet’ under skyldig hensyntagen til et stort officielt cykelløb under Danmarks Cykelunion, der kørte på en rundstrækning omkring Møgeltønder. 

Det er ikke kun i Tour de France, rytterne kører stærkt, fik vi at se flere gange. Prøveleder Steffen Olesen sendte 20 hunde i marken på to hold. Nok havde meteorologerne lovet tørvejr, men mørke skyer gav let regn næsten hele formiddagen. Ikke just ideelt vejr til agerhønsejagt. Og langt fra glansbilledet om denne floromvundne jagt i skjorteærmer på gyldne stubmarker. Hønsene lå da heller ikke altid der, hvor terrænleder Flemming Sørensen havde forventet det – og flygtige var de også, men næppe havde hundene afsøgt en stor mark, før vi kørte videre til den næste indbydende mark.

Hønsene havde i høj grad søgt i ly ved hegn, fandt vi ud af. Fugledes Disel fik en meget flot højrejst stand ved pilehegn. Standen blev holdt længe, for Disel gik meget stort. Og da han endelig fik lov til at rejse af Jan Stokbæk, var han så ekstastisk af den forjættede duft af hønsene, så han lige ville følge dem på vej for at få et sidste snif. Den slags har dommere ikke forståelse for.
Der var nu også flere hunde, hvor dressuren endnu var mere eller mindre ’rusten’, så en del hjemmearbejde venter. Og vente gjorde hold 1 også på Avlsgården Roi, hvor vi spiste frokost. Sådan er det ofte.

I ’gamle dage’ var der en ekstra kolorit over frokostpausen: Hvordan var det gået på de øvrige hold? Hvem var helt sikkert med om eftermiddagen, og hvem hang lidt yderligt?
Den spænding er væk i dag. Næppe har en hund haft en situation – eller noget der ligner det – før der er hektisk aktivitet på tasterne, og mobiltelefonerne gløder.

Ordførende dommer, Ole Dahl og John Bak var nu ikke sat på den store opgave med at finde hundene til andet heat. De 5 hunde, som de tog med, havde varierende anmærkninger i alfabetet. Vi kunne gå i marken til andet heat, som igen gik på en stor mark med lav vegetation. Der var en enkelt fugl på vingerne ved at vandhul, men ingen fugletagning i heatet.
Den sympatiske ekvipage, Riff og Bent Petersen, blev værdige vindere med cacit. Riff lå klart foran de øvrige i alfabetet i andet heat. Det forsvarede han på smukkeste vis. De øvrige hunde lå, som de havde redt, længere nede i bogstaver og tal.

Dommeren har ordet.

Astrid og Jakob Jakobsen havde taget unghundene med, så de kunne mærke ’suset’.
Og det er jo ganske vist. ’Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer.’

Afslutningen fandt sted i borggården ved slottet.

Der var ingen vandbærere, men foderbærere med præmier fra PROF.DOG.

Mange turister kiggede på, de var vist egentlig nede for at se ’sort sol’, ved samme lejlighed slog de lige et slag omkring slottet, hvor der var adgang til parken.
På hjemvejen fik Jens Have og jeg sol i øjnene omkring Ribe. Så meteorologerne fik måske nok lidt ret i deres forudsigelser – omend de komr noget forsinkede.

Glade vindere.
1. vinder med cacit: Riff – Bent Petersen.
2. vinder: DKJCH Isa – Allan Bredsgaard.
3. Vinder: Fugledes Agent – Henrik Nørgaard Christensen.
4. Vinder: Fugledes Cadet – Jørgen Gordon Andersen.

NMO 2022

Hent denne artikel som pdf >> Indtryk fra DPKs efterårsvinderklasse  på terræner omkring Schackenborg
Du kan læse flere historier på siden >> Medlemmernes artikler

Læs også...

Scroll to Top